[]

این اسناد مربوط به واکنش‌ها و بازتاب مرگ شریعتی درمیان احزاب و گروه‌های سیاسی داخل و خارج کشور و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی است.


اعلامیه‌ی مشترکِ مطهری و بازرگان درباره‌ی شریعتی(۲۳ آذر ۱۳۵۶)

اعلامیه‌ی مشترکِ مطهری و بازرگان درباره‌ی شریعتی

۲۳آذرماه ۱۳۵۶

این سندْ آخرین نامه‌ی رسمی مرتضی مطهری است که همراه با مهدی بازرگان نوشته است. البته چند روز بعد از انتشار این اعلامیه مهدی بازرگان به دلایلی که ناگفته مانده است، امضایش را پس گرفت. دست‌نوشته‌ی مرتضی مطهری ضمیمه شده است. ۲۳ آذرماه ۱۳۵۶. (بیشتر…)


اعلامیه دانشجویان دانشگاه تهران (۱۳۵۶)

اعلامیه دانشجویان دانشگاه تهران در سوگ دکتر شریعتی

تاریخ ۱۳۵۴

1 002


پیام جوانان مسلمان انقلابی گامبیا (۱۳۵۶)

نامه دبیر کل جوانان مسلمان انقلابی گامبیا در سوگ دکتر شریعتی

ارسال نامه‌ای از سوی جوانان مسلمان انقلابی گامبیا به استاد شریعتی در سوگ دکتر شریعتی

تاریخ ۱۳۵۶


نشریه قدس ارگان اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا ( شماره ۱۳، اسفند ماه ۵۶)pdf

 

 

ار تابستان تا زمستان درایران

نشریه قدس ارگان اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا

شماره ۱۳، اسفند ماه۵۶

pdfقدس شماره ۱۳

 

scan0028


خبر نامه جبهه ملی ایران (شماره ۷ مهر ماه ۱۳۵۶) pdf

 

خبر نامه جبهه ملی ایران

انتشار سه متن از دکتر شریعتی در پایان زندگی

شماره ۷ مهر ماه ۱۳۵۶

pdf خبر نامه جبهه 7

scan001


اعلامیه از طرف « داغداران – منتقمان آماده شهادت ایران و جوامع متعهد.»( تیرماه ۱۳۵۶)

اعلامیه از طرف « داغداران – منتقمان آماده شهادت ایران و جوامع متعهد.»

تیرماه ۱۳۵۶

 


اسناد ساواک؛انتشار خبر فوت دکتر شریعتی درکیهان سال ۵۶

 

 

دکتر علی شریعتی در گذشت


اعلامیه دانشجویان در سوگ شریعتی با نام « شاگردان غم زده او»تیرماه ۱۳۵۶

اعلامیه دانشجویان در سوگ شریعتی با نام « شاگردان غم زده او»

 

تیرماه ۱۳۵۶

photo_2017-04-09_16-08-03

 


نشریه قدس، ارگان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا (شمار، ۸ تیرماه ۱۳۵۶)pdf

سفر شهادت

نشریه قدس، ارگان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا

شمار ۸ تیرماه ۱۳۵۶

قدس شماره( pdf ( ۸

0024


پیام کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی(۲۳ژوئن۱۹۷۷ – تیرماه ۱۳۵۶)

 

پیام کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (۲۳ژوئن۱۹۷۷ – تیرماه ۱۳۵۶)

به نقل از شریعتی به روایت اسناد ساواک جلد ۳، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول۱۳۷۸