[]

این اسناد مربوط به واکنش‌ها و بازتاب مرگ شریعتی درمیان احزاب و گروه‌های سیاسی داخل و خارج کشور و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی است.


نشریه قدس ارگان اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا ( شماره ۱۳، اسفند ماه ۵۶)pdf

 

 

ار تابستان تا زمستان درایران

نشریه قدس ارگان اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا

شماره ۱۳، اسفند ماه۵۶

pdfقدس شماره ۱۳

 

scan0028


خبر نامه جبهه ملی ایران (شماره ۷ مهر ماه ۱۳۵۶) pdf

 

خبر نامه جبهه ملی ایران

انتشار سه متن از دکتر شریعتی در پایان زندگی

شماره ۷ مهر ماه ۱۳۵۶

pdf خبر نامه جبهه 7

scan001


اعلامیه از طرف « داغداران – منتقمان آماده شهادت ایران و جوامع متعهد.»( تیرماه ۱۳۵۶)

اعلامیه از طرف « داغداران – منتقمان آماده شهادت ایران و جوامع متعهد.»

تیرماه ۱۳۵۶

 


اعلامیه دانشجویان در سوگ شریعتی با نام « شاگردان غم زده او»تیرماه ۱۳۵۶

اعلامیه دانشجویان در سوگ شریعتی با نام « شاگردان غم زده او»

 

تیرماه ۱۳۵۶

photo_2017-04-09_16-08-03

 


نشریه قدس، ارگان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا (شمار، ۸ تیرماه ۱۳۵۶)pdf

سفر شهادت

نشریه قدس، ارگان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا

شمار ۸ تیرماه ۱۳۵۶

قدس شماره( pdf ( ۸

0024


پیام کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی(۲۳ژوئن۱۹۷۷ – تیرماه ۱۳۵۶)

 

پیام کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (۲۳ژوئن۱۹۷۷ – تیرماه ۱۳۵۶)

به نقل از شریعتی به روایت اسناد ساواک جلد ۳، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول۱۳۷۸

 

 

 

 


اطلاعیه نهضت آزادی ایران(خارج از کشور) به مناسبت شهادت شریعتی . (مرداد/۱۳۵۶)

اطلاعیه نهضت آزادی ایران(خارج از کشور) به مناسبت شهادت شریعتی.

مرداد ماه ۱۳۵۶

 


اعلامیه‌ی مشترکِ مطهری و بازرگان درباره‌ی شریعتی. ۲۳ آذرماه ۱۳۵۶

اعلامیه‌ی مشترکِ مطهری و بازرگان درباره‌ی شریعتی

۲۳آذرماه ۱۳۵۶

این سندْ آخرین نامه‌ی رسمی مرتضی مطهری است که همراه با مهدی بازرگان نوشته است. البته چند روز بعد از انتشار این اعلامیه مهدی بازرگان به دلایلی که ناگفته مانده است، امضایش را پس گرفت. دست‌نوشته‌ی مرتضی مطهری ضمیمه شده است. ۲۳ آذرماه ۱۳۵۶. (بیشتر…)


خبرنامه جبهه ملی (شماره ۵۱، خردادماه ۵۶)

مرگ شریعتی

خبرنامه جبهه ملی

شماره ۵۱، خردادماه ۵۶

scan0048

 


اعلامیه سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی در سوگ شریعتی (خرداد ۱۳۵۶)

اعلامیه  سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی در سوگ شریعتی

ارگان سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی

شماره ۳، خرداد ماه ۱۳۵۶