[]

بیست و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی (حسینیه ارشاد – 1383)

photo_2017-05-23_15-37-01

 

بیست و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی با حضور محسن کدیور، سوسن شریعتی؛ علی قاسمی ، اسماعیل حاکمی و آقای علی طهماسبی

 

 تهران: حسینیه ارشاد

بیست و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی در حسینیه ارشاد با سخنرانی محسن کدیور، سوسن شریعتی؛ علی قاسمی ، اسماعیل حاکمی و آقای علی طهماسبی سخنرانی کردند. «روشنفکری دینی و فراروی»(محسن کدیور)،«شریعتی، دینداری نوین»(سوسن شریعتی)،«شریعتی، متأله ایدئولوگ» (علی قاسمی)، «شریعتی روشنفکری دینی»(علی طهماسبی)عناوین سخنرانی های انجام شده در این مراسم بود.

(بیشتر…)

بیست و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی، (دانشکده فنی دانشگاه تهران – 1383)

photo_2017-05-23_15-42-59

شریعتی:فجایع دیروز، بحران های امروز، دغدغه های فردا

 

دانشکده فنی دانشگاه تهران(31 خرداد 1381-)

همایش «شریعتی:فجایع دیروز، بحران های امروز، دغدغه های فردا» در تالار دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم سوسن شریعتی، محسن کدیور، غلامعباس توسلی، فاضل میبدی، احمد قابل و علی طهماسبی سخنرانی کردند.«چالشگری با گفتمان زمانه»(سوسن شریعتی)، «روحانیت پس از شریعتی»(محسن کدیور)،«جغرافیای سخن شریعتی»(غلامعباس توسلی)،« الگوی سوم روشنفکری»(فاضل میبدی)،«زورآزمایی سنت و مدرنیسم»(احمدقابل) عناوین سخنرانی های این مراسم بود.

بیست و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی (جبهه مشارکت؛ حوزه شمال تهران – ۱۳۸۳)

 

photo_2017-05-31_14-00-17

 

…تا دموکراسی: دموکراسی در اندیشه شریعتی

جبهه مشارکت (حوزه شمال تهران)

سلسله نشست های «…تا دموکراسی»: «دموکراسی در اندیشه شریعتی»

در این مراسم که به مناسبت سالگرد شهادت شریعتی و در چهارچوب سلسله نشست های «تا دموکراسی» جبهه مشارکت برگزار شده بود آقایان هادی خانیکی(معاون وزیر علوم و استاد علوم ارتباطات) و محمد بسته نگار سخنرانی کردند.

(بیشتر…)

بیست و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی (دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1383)

photo_2017-05-23_15-45-27

 

شریعتی؛ ققنوس عصیان

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی و به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی سوسن شریعتی و دکتر پیمان سخنرانی کردند. در این مراسم که «شریعتی؛ ققنوس عصیان» نام داشت قرار بر آن بود که در نسبت سیاست و اخلاق در آراء شریعتی سخن گفته شود. به پشتوانه همین مفهوم بود که حاضران در مجلس به یاد دکتر شریعتی و به پاس مقاومت پیروان او از جمله دکتر هاشم آغاجری برای مدتی به پا خاسته و سکوت کردند. دکتر پیمان ادامه این راه را منوط به پاسخ گویی به دو پرسش می داند: « اول اینکه برای رهایی از شرایط موجود، ریشه در کجا داریم و دوم اینکه با چه شرایطی روبرو هستیم تا قدرت اندیشیدن پیدا کنیم؟» سوسن شریعتی، سخنران دیگر این مراسم گفت:«شریعتی دین را نه فقط برای آخرت بلکه برای دنیا نیز می خواهد. او مدام در حال بازاندیشی درباره نسبت خود با امر مقدس، متن مقدس و اسطوره های دینی خود است و به سیاست نیز خارج از حوزه اخلاق هرگز نمی اندیشد.»

(وقایع اتفاقیه-26 خرداد 1383)

بیست و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی (انجمن اسلامی دانشگاه شیراز – 1383)

بیست و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی با حضور آقایان دکتر پیمان، مسعود پدرام و کریم مجرب

 

انجمن اسلامی دانشگاه شیراز

به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه شیراز، مراسم بیست و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی با سخنرانی آقایان دکتر پیمان، مسعود پدرام و کریم مجرب(عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز) در تالار فجر برگزار شد.

بیست و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی (دانشگاه سبزوار-۱۳۸۳ )

 بیست و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی،با حضور آقایان هادی خانیکی، محمد علی ابطحی، محسن کدیور، علیرضا علوی تبار، محسن آرمین، مصطفی تاج زاده

 دانشگاه سبزوار

تالار استاد محمد تقی شریعتی

در این مراسم که به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد شهادت شریعتی برگزار شده بود آقایان هادی خانیکی، محمد علی ابطحی، محسن کدیور، علیرضا علوی تبار، محسن آرمین، مصطفی تاج زاده در تالار محمد تقی شریعتی دانشگاه سبزوار سخنرانی کردند.