[]

تکلیف انقلاب: عقل مزدور و وجدان معذب | علیرضا رجایی (کتاب میعاد با علی ـ ۱۳۷۲)

تکلیف انقلاب: عقل مزدور و وجدان معذب

به روح پر فتوح مجاهد کامل و معلم شهید دکتر علی شریعتی

علی رجائی

منبع: کتاب میعاد با علی (یادواره شانزدهمین سالگرد شهادت دکتر علی شریعتی) به کوشش: حسن یوسفی اشکوری

تاریخ: ۱۳۷۲

 

تلاش پرحاصل بشر برای به انتظام درآوردن پدیده‌های به ظاهر پراکنده و از هم گسسته اطراف، اعتلای تمدن و فرهنگ و افزایش سطح کنترل بر محیط پیرامون را به ارمغان آورده است. این پوشش در چهارچوب ذهن و نظر و در ارتباط انسان با طبیعت محدود نماند بلکه با جهت‌گیری بسوی عمل و سازمان‌دهی اجتماعی، در امتداد رفع کاستی‌ها و نابسامانی‌ها بکار گرفته شد. همچنان‌ که به کمک دانش تجربی میان عناصر مختلف در ذهن، وحدت، ائتلاف و ارتباط ایجاد گردید و یا به تعبیر صحیح‌تر، وحدت عناصر پدیده‌ای خارج، در ذهن منعکس شد، در یک فرآیند عملی، محیط اجتماعی نیز می‌بایست به گونه‌ایی نظم و نسق می‌یافت که ناهماهنگی‌های آن به مرحله وحدت و همخوانی ارتقاء پیدا می‌کردند. اما مشکل پیوسته این بوده که میان تفاسیر مختلف از وحدت و وضعیت آرمانی اتفاق نظر وجود نداشته است. ساده‌انگارانه بودن این تلقی که تفاوت دیدگاه‌ها تنها از رهیافت‌ها روش‌های انکشاف علمی متفاوت ناشی می‌شود، بدیهی‌تر از آن می‌نماید که نیاز به تفسیر چندانی داشته باشد.

تعلقات طبقاتی و سایر انگیزه‌هایی که اغلب از بستر حسن نیّت برنخواسته‌اند خود عاملی بوده است در ایجاد وضعیت نابسامان موجود. تراژدی آنگاه به اوج می‌رسد که سرچشمه‌های ناهماهنگی و افتراق از موضعی که در آن تلاش و سرکوب می‌کنند، صلای وحدت سر می‌دهند تا یان نقطه عزیمتی باشد برای تنازعات و کشمکش‌های بزرگ در طول تاریخ بشر.

(بیشتر…)

ویژه‌نامه‌ی شانزدهمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی (جهان اسلام ـ مرداد و تیر ۱۳۷۲)

با یاد معلم شهید انقلاب دکتر علی شریعتی

منبع: ویژه‌نامه‌ی فرهنگی جهان اسلام
تاریخ: مرداد و تیر ۱۳۷۲

 

دوماه نامه  جهان اسلام  با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید هادی خامنه‌ای  در سال ۱۳۷۲ ویژه نامه‌ای درباره شانزدهمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی به چاپ رسانده است. عناوین مقالات از این قرارند:

(بیشتر…)

پیرامون پرونده‌سازی مجله پانزده خرداد؛ محمد حکیم‌پور (ویژه‌نامه‌ی فرهنگی جهان اسلام ـ ۱۳۷۲)

پیرامون پرونده‌سازی مجله پانزده خرداد

محمد حکیم‌پور

منبع: ویژه‌نامه فرهنگی شماره ششم جهان اسلام

تاریخ: خرداد و تیر ۱۳۷۲

 توضیح پیرامون پرونده مربوط به شریعتی و ساواک:

چاپ «نامه منتشر نشده دکتر علی شریعتی» در مجله ۱۵ خرداد در ۱۳۷۲ ـ که گویا حاوی پاره ای از نامه ها و بازجویی های شریعتی در زندان شاه توسط اداره ساواک بود ـ و به دنبال آن انتشار جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی، عکس العمل‌ها و اعتراض‌های متعددی را از سوی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در محدوده زمانی فروردین تا بهمن ۱۳۷۲ به دنبال داشته است. آنچه در پی می‌آید واکنش محمد حکیم‌پور به این پرونده‌ی مجله ۱۵ خرداد است.

(بیشتر…)

شریعتی در چهره‌ای دیگر | حمید روحانی (نشریه «۱۵ خرداد» ـ پاییز و زمستان ۱۳۷۲)

شریعتی در چهره‌ای دیگر

منبع: نشریه «۱۵ خرداد»
تاریخ: پاییز ـ زمستان ۱۳۷۲

 

مجله ۱۵ خرداد درشماره ۱۲ و ۱۳ خود ۷ حدودا یکسال بعد ار انتشار نامه منتشر نشده شریعتی و معرفی او به عنوان کسی که «در پشت پرده با زورمداران و جنایت کاران آن گونه راز و نیازها و داد و ستدها داشته باشد و مرد چند چهره» در چندین پرونده به شریعتی پرداخته است. در بخش فرهنگ و تاریخ مطلبی تحت عنوان «ریشه اندیشه اسلام منهای روحانیت»به نقل از کتاب نهضت امام خمینی- جلد سوم اثر حمید روحانی به چاپ رسیده است. در بخش نقد و نظر نیز مقاله ای تحت عنوان «شریعتی در چهره ای دیگر» به واکنش های مطبوعاتی در پی چاپ نامه متشر نشده شریعتی پرداخته و نسبت او با ساواک را بلر دیگر موضع قرار داده است. در مقدمه توضیخ داده شده که روزنامه کیهان از تاریخ ۶ تا ۱۳ آذر(۱۳۷۲) سلسله مقالاتی به نام «بار دیگر شریعتی» « با نام دروغین علی اشرفی» به چاپ رسانده و « رسما بر ضد نوشته های ۱۵ خرداد موضع گیری کرده است » بی آنکه حاضر شود پاسخ های مجله پانزده خرداد را منعکس کند و این رفتار را مغایر با «اصل بی طرفی در قانون مطبوعات دانسته و دست اندرکاران «کیهان- نشین» را نقد کرده است. در بخش اسناد تاریخی این شماره نیز «رژیم عربستان سعودی و حسینیه ارشاد» موضوع افشاگری قرار گرفته است.

 

فایل پی‌دی‌اف نشریه «۱۵ خرداد» (پاییز ـ زمستان ۱۳۷۲)

نامه منتشر نشده…؟! | خسرو منصوریان (ایران فردا ـ ۱۳۷۲)

نامه منتشر نشده… ؟!

خسرو منصوریان

منبع: مجله ایران فردا، شماره ششم، ص ۷۱

تاریخ: فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۲

 توضیح پیرامون پرونده مربوط به شریعتی و ساواک:

چاپ «نامه منتشر نشده دکتر علی شریعتی» در مجله ۱۵ خرداد در ۱۳۷۲ ـ که گویا حاوی پاره ای از نامه‌ها و بازجویی های شریعتی در زندان شاه توسط اداره ساواک بود ـ و به دنبال آن انتشار جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی، عکس العمل‌ها و اعتراض‌های متعددی را از سوی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در محدوده زمانی فروردین تا بهمن ۱۳۷۲ به دنبال داشته است. آنچه در پی می‌آید خسرو منصوریان به این پرونده‌ی مجله ۱۵ خرداد است.

(بیشتر…)

بررسی نامه‌ی منتشر نشده‌ای از دکتر شریعتی؛ عمادالدین باقی (پیام هاجر ـ تیر ۱۳۷۲)

بررسی نامه‌ی منتشر نشده‌ای از دکتر شریعتی*

عمادالدین باقی

منبع: پیام هاجر (شماره ۲۱۱)

تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۷۲

 توضیح پیرامون پرونده مربوط به شریعتی و ساواک:

چاپ «نامه منتشر نشده دکتر علی شریعتی» در مجله ۱۵ خرداد در ۱۳۷۲ ـ که گویا حاوی پاره ای از نامه ها و بازجویی های شریعتی در زندان شاه توسط اداره ساواک بود ـ و به دنبال آن انتشار جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی، عکس العمل‌ها و اعتراض‌های متعددی را از سوی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در محدوده زمانی فروردین تا بهمن ۱۳۷۲ به دنبال داشته است. آنچه در پی می‌آید واکنش عمادالدین باقی به این پرونده‌ی مجله ۱۵ خرداد است.

(بیشتر…)

بررسی نامه‌ای منتشر نشده از دکتر شریعتی؛ بهزاد نبوی (روزنامه سلام ـ مرداد ۱۳۷۲)

بررسی نامه‌ای منتشر نشده از دکتر شریعتی

بهزاد نبوی

منبع: روزنامه سلام، شماره ۶۰۱، ص ۱۱

تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۷۲

توضیح پیرامون پرونده مربوط به شریعتی و ساواک:

چاپ «نامه منتشر نشده دکتر علی شریعتی» در مجله ۱۵ خرداد در ۱۳۷۲ ـ که گویا حاوی پاره ای از نامه‌ها و بازجویی‌های شریعتی در زندان شاه توسط اداره ساواک بود ـ و به دنبال آن انتشار جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی، عکس العمل‌ها و اعتراض‌های متعددی را از سوی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در محدوده زمانی فروردین تا بهمن ۱۳۷۲ به دنبال داشته است. آنچه در پی می‌آید واکنش بهزاد نبوی به این پرونده‌ی مجله ۱۵ خرداد است.

(بیشتر…)

اقبال و شریعتی: همسفران طریق حقیقت | عزیزاله خردمند (نشریه ویژن ـ بهار ۱۳۷۲)

اقبال و شریعتی: همسفران طریق حقیقت*

عزیزاله خردمند

مترجم: زهرا محمدی

منبع: کتاب میعاد با علی

تاریخ: بهار ۱۳۷۲

 

علامه اقبال و دکتر شریعتی این دو شخصیت برجسته جهانی، با تلاش‌هایشان هم فرهنگ اسلامی را غنا بخشیدند و هم آگاهی را در بین مسلمین رواج دادند. تشابه فکری قابل ملاحظه بین این دو اندیشمند، نشانگر هدف مشترک آنهاست. منبع الهام آنان. یعنی فرهنگ و اندیشه اسلامی سبب تشابه فکری آنها شده است. و هر دو اندیشمند به تساوی از احترام و شهرت جهانی بهره‌مند هستند. هر چند اقبال چندین سال پیش از دکتر شریعتی می‌زیسته‌ است، ولی به دلیل سیر فرهنگی، تعهد ایدئولوژیکی، دیدگاه انقلابی و ارتباطات جهانی مشترک، معاصر قلمداد می‌شوند. نقش آنها در مبارزه مسلمانان ایران و پاکستان برای کسب آزادی بسیار مهم است.

اقبال و شریعتی احترام عمیقی برای زندگی براساس اصول اسلامی قایل بودند. آنها دریافته بودند که مکتب‌های مختلف غربی بی‌رحمانه اسلام را مورد تهاجم قرار داده‌اند و در دنیای اسلام هم کسی برای دفاع نیست. آنها در زمانی زندگی می‌کردند که تهاجم فکری ـ فرهنگی از طرف غرب برعلیه جوانان مسلمان ترتیب داده شده بود تا آنان را از هویت خود بیگانه کند. و مسلمانان نیز با احساس احترام و بندگی در مقابل اندیشه و فرهنگ غربی سر خم کرده بودند. در این فضای تیره و تاریک، درخشش هوش و فراست اقبال و شریعتی این تهاجم را خنثی کرده و بت سکون مسلمانان را شکست. آنها مسلمانان را دوباره با مفاهیم انقلابی و پویای اسلام آشنا کردند و  نظرات‌شان قلب و مغز مسلمانان را تسخیر کرد. اندیشه مثبت و سودمند آنان، کم کم امید جدید و نیرویی تازه برای مبارزه در جهت تغییر زندگی در جوانان مسلمان ایجاد کرد.

بزرگترین کار اقبال و شریعتی این است که اسلام را به عنوان قانون کامل زندگی به جهان ارائه دادند دادند.در تبلیغات غرب، اسلام بعنوان سیستمی منسوخ معرفی می‌شد و این دو اندیشمند مسلمان این تصویر را از اذهان زدودند. امپریالیست‌ها و نیروهای الحادی، دشمنی وسیعی بر علیه اسلام ایجاد کرده بودند بطوری‌که مسلمانان از ترس عکس‌العمل دشمن، از تشریح مسایل ساده اسلام نیز طفره رفتند. با این وجود دو اندیشمند بزرگ ما، سفرشان را در جستجوی حقیقت ارائه داده و براستی در این راه فضیلت بی‌نظیری از خود نشان دادند. این دو سالیان دراز در مورد اندیشه غربی و عظمت و انحطاط تمدن اسلامی مطالعات جامعی انجام دادند و پس از تسلط همه جانبه بر حرکت‌های فکری و فرهنگی جهان، در مطالعه قرآن کریم غوطه‌ور شدند و پس از آن طرف‌داری از اسلام و مبارزه علیه الحاد را با نوشتن و گفتن آغازیدند.

(بیشتر…)

شریعتی و اندیشه‌هایش | عبدالکریم سروش (راه مجاهد ـ فروردین ‍۱۳۷۲)

0

 

شریعتی و اندیشه‌هایش

عبدالکریم سروش

منبع: راه مجاهد (شماره ۷۲)

تاریخ: فروردین ۱۳۷۲

 

«راه مجاهد» با مدیر مسئولی مهندس لطف‌الله میثمی شماره ۷۲ به تاریخ فروردین ۱۳۷۲ به مناسبت پانزهمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی دو مطلب را به نقد و بررسی آراء شریعتی اختصاص داده است.

مطلب اول با نام «دیگر چه نیازی‌است به تو شریعتی» به قلم یکی از خوانندگان مجله که نامش درج نشده است و مطلب دیگر تحت عنوان «شریعتی و اندیشه‌هایش» که متن سخنرانی ای از دکتر سروش است به چاپ رسیده است.

راه مجاهد pdf

مبانی فکری ـ فلسفی اندیشۀ دکتر شریعتی | رضا داوری اردکانی (جهان اسلام ـ مرداد و تیرماه ۱۳۷۲)

photo_2018-02-18_13-33-31

مبانی فکری ـ فلسفی اندیشۀ دکتر شریعتی

دکتر رضا داوری اردکانی

منبع: ویژه‌نامه‌ی فرهنگی جهان اسلام

تاریخ :مرداد و تیر ۱۳۷۲

متن حاضر مصاحبه‌ای است که دست اندر کاران مجله جهان اسلام در سال ۱۳۷۲ با دکتر رضا داوری اردکانی

در باره اندیشه‌های دکتر شریعتی شده است.

(بیشتر…)