[]


پیرامون پرونده‌سازی مجله پانزده خرداد؛ محمد حکیم‌پور (ویژه‌نامه‌ی فرهنگی جهان اسلام ـ ۱۳۷۲)

پیرامون پرونده‌سازی مجله پانزده خرداد

محمد حکیم‌پور

منبع: ویژه‌نامه فرهنگی شماره ششم جهان اسلام

تاریخ: خرداد و تیر ۱۳۷۲

 توضیح پیرامون پرونده مربوط به شریعتی و ساواک:

چاپ «نامه منتشر نشده دکتر علی شریعتی» در مجله ۱۵ خرداد در ۱۳۷۲ ـ که گویا حاوی پاره ای از نامه ها و بازجویی های شریعتی در زندان شاه توسط اداره ساواک بود ـ و به دنبال آن انتشار جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی، عکس العمل‌ها و اعتراض‌های متعددی را از سوی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در محدوده زمانی فروردین تا بهمن ۱۳۷۲ به دنبال داشته است. آنچه در پی می‌آید واکنش محمد حکیم‌پور به این پرونده‌ی مجله ۱۵ خرداد است.

(بیشتر…)


نامه منتشر نشده…؟! | خسرو منصوریان (ایران فردا ـ ۱۳۷۲)

نامه منتشر نشده… ؟!

خسرو منصوریان

منبع: مجله ایران فردا، شماره ششم، ص ۷۱

تاریخ: فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۲

 توضیح پیرامون پرونده مربوط به شریعتی و ساواک:

چاپ «نامه منتشر نشده دکتر علی شریعتی» در مجله ۱۵ خرداد در ۱۳۷۲ ـ که گویا حاوی پاره ای از نامه‌ها و بازجویی های شریعتی در زندان شاه توسط اداره ساواک بود ـ و به دنبال آن انتشار جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی، عکس العمل‌ها و اعتراض‌های متعددی را از سوی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در محدوده زمانی فروردین تا بهمن ۱۳۷۲ به دنبال داشته است. آنچه در پی می‌آید خسرو منصوریان به این پرونده‌ی مجله ۱۵ خرداد است.

(بیشتر…)


بررسی نامه‌ی منتشر نشده‌ای از دکتر شریعتی؛ عمادالدین باقی (پیام هاجر ـ تیر ۱۳۷۲)

بررسی نامه‌ی منتشر نشده‌ای از دکتر شریعتی*

عمادالدین باقی

منبع: پیام هاجر (شماره ۲۱۱)

تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۷۲

 توضیح پیرامون پرونده مربوط به شریعتی و ساواک:

چاپ «نامه منتشر نشده دکتر علی شریعتی» در مجله ۱۵ خرداد در ۱۳۷۲ ـ که گویا حاوی پاره ای از نامه ها و بازجویی های شریعتی در زندان شاه توسط اداره ساواک بود ـ و به دنبال آن انتشار جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی، عکس العمل‌ها و اعتراض‌های متعددی را از سوی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در محدوده زمانی فروردین تا بهمن ۱۳۷۲ به دنبال داشته است. آنچه در پی می‌آید واکنش عمادالدین باقی به این پرونده‌ی مجله ۱۵ خرداد است.

(بیشتر…)


بررسی نامه‌ای منتشر نشده از دکتر شریعتی؛ بهزاد نبوی (روزنامه سلام ـ مرداد ۱۳۷۲)

بررسی نامه‌ای منتشر نشده از دکتر شریعتی

بهزاد نبوی

منبع: روزنامه سلام، شماره ۶۰۱، ص ۱۱

تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۷۲

توضیح پیرامون پرونده مربوط به شریعتی و ساواک:

چاپ «نامه منتشر نشده دکتر علی شریعتی» در مجله ۱۵ خرداد در ۱۳۷۲ ـ که گویا حاوی پاره ای از نامه‌ها و بازجویی‌های شریعتی در زندان شاه توسط اداره ساواک بود ـ و به دنبال آن انتشار جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی، عکس العمل‌ها و اعتراض‌های متعددی را از سوی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در محدوده زمانی فروردین تا بهمن ۱۳۷۲ به دنبال داشته است. آنچه در پی می‌آید واکنش بهزاد نبوی به این پرونده‌ی مجله ۱۵ خرداد است.

(بیشتر…)


شریعتی و اندیشه‌هایش | عبدالکریم سروش (راه مجاهد ـ فروردین ‍۱۳۷۲)

0

 

شریعتی و اندیشه‌هایش

عبدالکریم سروش

منبع: راه مجاهد (شماره ۷۲)

تاریخ: فروردین ۱۳۷۲

 

«راه مجاهد» با مدیر مسئولی مهندس لطف‌الله میثمی شماره ۷۲ به تاریخ فروردین ۱۳۷۲ به مناسبت پانزهمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی دو مطلب را به نقد و بررسی آراء شریعتی اختصاص داده است.

مطلب اول با نام «دیگر چه نیازی‌است به تو شریعتی» به قلم یکی از خوانندگان مجله که نامش درج نشده است و مطلب دیگر تحت عنوان «شریعتی و اندیشه‌هایش» که متن سخنرانی ای از دکتر سروش است به چاپ رسیده است.

راه مجاهد pdf


مبانی فکری ـ فلسفی اندیشۀ دکتر شریعتی | رضا داوری اردکانی (جهان اسلام ـ مرداد و تیرماه ۱۳۷۲)

photo_2018-02-18_13-33-31

مبانی فکری ـ فلسفی اندیشۀ دکتر شریعتی

دکتر رضا داوری اردکانی

منبع: ویژه‌نامه‌ی فرهنگی جهان اسلام

تاریخ :مرداد و تیر ۱۳۷۲

متن حاضر مصاحبه‌ای است که دست اندر کاران مجله جهان اسلام در سال ۱۳۷۲ با دکتر رضا داوری اردکانی

در باره اندیشه‌های دکتر شریعتی شده است.

(بیشتر…)


ویژه‌نامه‌ی شانزدهمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی (جهان اسلام ـ مرداد و تیر ۱۳۷۲)

scan0087

با یاد معلم شهید انقلاب دکتر علی شریعتی

منبع: ویژه‌نامه‌ی فرهنگی جهان اسلام

تاریخ: مرداد و تیر ۱۳۷۲

 

دوماه نامه  جهان اسلام  با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید هادی خامنه‌ای  در سال ۱۳۷۲ ویژه نامه‌ای درباره شانزدهمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی به چاپ رسانده است. عناوین مقالات از این قرارند:

(بیشتر…)