[]


«اگر دکتر شریعتی زنده بود»؛ احمد زیدآبادی ( شهروند امروز – خرداد ۱۳۸۷)

زید آبادی

اگر دکتر شریعتی زنده بود

احمد زیدآبادی   

منبع: مجله شهروند امروز

تاریخ: 26 خرداد 13۸7

هفته نامه « شهروند امروز» با سردبیری محمد قوچانی ویژه‌نامه‌ای به مناسبت سی و یکمین سالگرد شهادت شریعتی به چاپ رسانده است در این ویژه نامه مقالاتی از محمد جواد غلامرضا کاشی، احمد زید آبادی، دکتر سروش، خسرو منصوریان، حمید شاکری، ناصر آملی، محمد مهدی جعفری، محمد حیدری به چاپ رسیده است.

«اگر دکتر شریعتی زنده بود» نام مقاله احمد زید‌آبادی است .

(بیشتر…)


«شبح شریعتی»؛ محمد جواد کاشی (شهروند امروز – خرداد ۱۳۸۷)

سخنرانی-دکتر-کاشی

    شبح شریعتی

  محمد جواد غلامرضا کاشی

 منبع: مجله شهروند امروز

    تاریخ: 2۶ خرداد1387

حاضر نادیدنی وغایب همیشه حاضر، تعبیری است که میشل فوکو برای دکتر شریعتی به کار گرفت. این تعبیر به چندی پس از وفات دکتر علی شریعتی مربوط می‌شود. اما به نظر می‌رسد این جمله همچنان گویاست. چنانکه سال پیش اختصاص بخش‌های وسیعی از مطبوعات کشور به دکتر شریعتی،کسانی را از کوره به در برد و علیه تداوم او ناسزاها گفتند.

(بیشتر…)


«دیدارمان به قیامت افتاد»؛ دکتر عبدالکریم سروش (شهروند امروز – خرداد ۱۳۸۷)

دکتر سروش

دیدارمان به قیامت افتاد

گفت و گو با دکتر عبدالکریم سروش

منبع: مجله شهروند امروز

تاریخ: 26 خرداد 1387

خجسته رحیمی: عبدالکریم سروش اکنون در آمریکا به سر می‌برد و با این حال حرف و حدیث‌ها در ایران بر سر او بسیار است. سروش در آمریکا هم بی کار ننشسته است و یکبار سخنان او ازآن  سوی دنیا درباب وحی مسئله ساز می‌شود و باری دیگر نامه‌ای به آیت الله سبحانی می‌نویسد تا پاسخی به انتقادات او داده باشد. ما اما در سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی به سراغ عبدالکریم سروش رفتیم تا پس از مدت‌ها باری دیگر باب گفت و گو میان او و شریعتی را بگشاییم. سروش از قرار دیدار خود با علی شریعتی می‌گوید که با مرگ او همراه شد و سپس ماجراهای ناگفته‌ای را بازگو می‌کند که در آن روزها در حین برگزاری مراسم درگذشت او اتفاق افتاد .

(بیشتر…)


خاطرات خسرو منصوریان

منصوریان

پوران خانم گفت: علی را کشتند!

 خسرو منصوریان

منبع:  مجله شهروند امروز

 تاریخ: 26 خرداد 1387     

 از دوستان علی شریعتی، مدد کار اجتماعی

(بیشتر…)


«در جست وجوي از دست رفته ها»؛ سوسن شریعتی (روزنامه اعتماد- خرداد ۱۳۸۷)

images

در جست وجوي از دست رفته ها

سوسن شریعتی

منبع: روزنامه اعتماد

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۸۷

آنچه در پی خواهد آمد متن گفتگوی پروین بختیار نژاد، روزنامه نگار روزنامه اعتماد با سوسن شریعتی است که روز سه شنبه 21 خرداد ماه 1387 منتشر شد.

(بیشتر…)


«پدر، مادر، من هم متهمم»؛ حسین سخنور (روزنامه اعتماد- خرداد ۱۳۸۷)

sokhanvar

پدر، مادر، من هم متهمم

حسين سخنور

منبع: روزنامه اعتماد

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۸۷

این نوشته روز 23 خرداد 1387 در روزنامه اعتماد منتشر شد.

(بیشتر…)


«شريعتي پس از 30 سال»؛ محمد حسن علیپور (ضمیمه روزنامه اعتماد- خرداد ۱۳۸۷)

شريعتي پس از 30 سال

محمدحسن عليپور

منبع: روزنامه اعتماد

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۸۷

این یادداشت روز 23 خرداد 1387 در ضمیمه سیاسی روزنامه اعتماد منتشر شده است.

(بیشتر…)


«پديدارشناسي فهم و فرا تاريخ»؛ بیژن عبدالکریمی (روزنامه اعتماد-خرداد ۱۳۸۷)

12073

پديدارشناسي فهم و فراتاريخ

بيژن عبدالکريمي

منبع: روزنامه اعتماد

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۸۷

این یادداشت روز 23 خرداد 1387 در روزنامه اعتماد منتشر شده است.

(بیشتر…)


«قمار شريعتي؛ اهميت شريعتي بودن»؛ محمدسعيد حنايي کاشاني (روزنامه اعتماد – خرداد ۱۳۸۷)

index 

قمار شريعتي؛ اهميت شريعتي بودن

محمدسعيد حنايي کاشاني

منبع: روزنامه اعتماد

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۸۷

این یادداشت روز 23 خرداد 1387 در روزنامه اعتماد منتشر شده است.

(بیشتر…)


«شريعتي در خدمت انديشيدن»؛ عباس منوچهری (روزنامه اعتماد- خرداد 1387)

۱۲

شريعتي در خدمت انديشيدن

عباس منوچهري

منبع: روزنامه اعتماد

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۸۷

این یادداشت روز 23 خرداد 1387 در روزنامه اعتماد منتشر شده است.

(بیشتر…)