[]


شبح شریعتی (خرداد ۱۳۸۷)

سخنرانی-دکتر-کاشی

    شبح شریعتی

  محمد جواد غلامرضا کاشی

 منبع: مجله شهروند امروز

    تاریخ: 2۶ خرداد1387

حاضر نادیدنی وغایب همیشه حاضر، تعبیری است که میشل فوکو برای دکتر شریعتی به کار گرفت. این تعبیر به چندی پس از وفات دکتر علی شریعتی مربوط می‌شود. اما به نظر می‌رسد این جمله همچنان گویاست. چنانکه سال پیش اختصاص بخش‌های وسیعی از مطبوعات کشور به دکتر شریعتی،کسانی را از کوره به در برد و علیه تداوم او ناسزاها گفتند.

(بیشتر…)


اگر دکتر شریعتی زنده بود (خرداد ۱۳۶۷)

زید آبادی

اگر دکتر شریعتی زنده بود

احمد زیدآبادی   

منبع: مجله شهروند امروز

تاریخ: 26 خرداد 13۸7

از بدشانسی ما ایرانیان بود که دکتر شریعتی در آغاز میانسالی و در آستانه تلاطم سیاسی پیچیده جامعه ایرانی، چهره در نقاب خاک فرو کشید.

به گمان من اگر او زنده می‌ماند روند تفکر نوگرایی اسلامی و شاید سرنوشت جامعه ایرانی به گونه‌ای متفاوت رقم می‌خورد. اما تقدیر ما گویا همین بود که هست.

(بیشتر…)


پوران خانم گفت: علی را کشتند! (خرداد۱۳۸۷)

 

منصوریان

پوران خانم گفت: علی را کشتند!

گزارش یک دیدار و گفت و گو با خسرو منصوریان

منبع:  مجله شهروند امروز

 تاریخ: 26 خرداد 1387     

 

  علی ملیحی: دیدار با خسرو منصوریان یکی از نزدیکترین افراد به دکتر علی شریعتی در سال های پایانی عمر، در ساعات ابتدایی شب و در منزل وی انجام شد. به دوست و یار نزدیک سال های آخر زندگی دکتر شریعتی گفتم که دکتر را از طریق پدرم می‌شناسم. او شیفته شریعتی است و کتاب های شریعتی با چاپ‌های پیش از انقلاب در قطع‌های جیبی و با نام نویسنده علی سبزواری در منزل ما موجود است.

(بیشتر…)


دیدارمان به قیامت افتاد (خرداد ۱۳۸۷)

دکتر سروش

دیدارمان به قیامت افتاد

گفت و گو با دکتر عبدالکریم سروش

منبع: مجله شهروند امروز

تاریخ: 26 خرداد 1387

خجسته رحیمی: عبدالکریم سروش اکنون در آمریکا به سر می‌برد و با این حال حرف و حدیث‌ها در ایران بر سر او بسیار است. سروش در آمریکا هم بی کار ننشسته است و یکبار سخنان او ازآن  سوی دنیا درباب وحی مسئله ساز می‌شود و باری دیگر نامه‌ای به آیت الله سبحانی می‌نویسد تا پاسخی به انتقادات او داده باشد. ما اما در سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی به سراغ عبدالکریم سروش رفتیم تا پس از مدت‌ها باری دیگر باب گفت و گو میان او و شریعتی را بگشاییم. سروش از قرار دیدار خود با علی شریعتی می‌گوید که با مرگ او همراه شد و سپس ماجراهای ناگفته‌ای را بازگو می‌کند که در آن روزها در حین برگزاری مراسم درگذشت او اتفاق افتاد .

(بیشتر…)


در جست وجوي از دست رفته ها . (روزنامه اعتماد۱۳۸۷)

140 در جست وجوي از دست رفته ها /سوسن شريعتي

آنچه در پی خواهد آمد متن گفتگوی روزنامه اعتماد با سوسن شریعتی است که روز سه شنبه 21 خرداد ماه 1387 منتشر شد.

(بیشتر…)


پدر، مادر، من هم متهمم (روزنامه اعتماد ۱۳۸۷)

پدر، مادر، من هم متهمم/حسين سخنور

این نوشته روز 23 خرداد 1387 در روزنامه اعتماد منتشر شد.

(بیشتر…)


شريعتي پس از 30 سال (روزنامه اعتماد ،ضمیمه) (۱۳۸۷)

شريعتي پس از 30 سال /محمدحسن عليپور

این یادداشت روز 23 خرداد 1387 در ضمیمه سیاسی روزنامه اعتماد منتشر شد.

(بیشتر…)


پديدارشناسي فهم و فراتاريخ (روزنامه اعتماد) ۱۳۸۷

index

پديدارشناسي فهم و فراتاريخ /بيژن عبدالکريمي

این یادداشت روز 23 خرداد 1387 در روزنامه اعتماد منتشر شد.

(بیشتر…)


قمار شريعتي؛ اهميت شريعتي بودن /محمدسعيد حنايي کاشاني (روزنامه اعتماد ۱۳۸۷)

146 قمار شريعتي؛ اهميت شريعتي بودن /محمدسعيد حنايي کاشاني

این یادداشت روز 23 خرداد 1387 در روزنامه اعتماد منتشر شد.

(بیشتر…)


شريعتي در خدمت انديشيدن (روزنامه اعتماد) 1387

images

شريعتي در خدمت انديشيدن /عباس منوچهري

این یادداشت روز 23 خرداد 1387 در روزنامه اعتماد منتشر شد.

(بیشتر…)