۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸

اولین مراسم سالگرد هجرت شریعتی  پس از انقلاب در چمن دانشگاه تهران

فعلا من عازم سفرم . سفری که اعجاز مکرساز خداوند است...و اکنون که نزدیک طلوع دوشنبه است و دو سه ساعتی به حرکت، پس از نماز صبح که محتاج و مصر از او خواستم تا در باره این سفرم با من حرف بزند و حرفش را بزند، بالای صفحه نوشته بودند: « بد»! تکان خوردم . آیه را خواندم ... از شوق گریستم : الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله ...

(آخرین نامه به پدر. اردیبهشت ۱۳۵۶) تصاویر مراسم‌ها