محمد می‌میرد

علی شریعتی

  «...محمد آمده است تا در «مقام ابراهیم»، بت شکن بزرگ تاریخ بشر، ثمرۀ کار شگفت و طاقت فرسای خود را، در آخرین روزهای زندگی، بر خدا عرضه کند؛ در پیشگاه او از مردم بخواهد تا گواهی دهند که وی، در انجام مأموریتی که داشته است از هیچ کوششی دریغ نکرده است؛ به ابراهیم نشان دهد که کار خطیری را که او در جهان آغاز کرد وی تا بدینجا رسانده است و بدینگونه پایان برده است؛ به «تاریخ فردا» بیاموزد که «امت» این است و زندگی آیندۀ انسان بر روی زمین، این و بالاخره برای آخرین بار با مردم سخن گوید، آنان را ببیند و از همه وداع کند و مردم نیز، برای همیشه، با «آخرین پیامبر صحرا» وداع کنند و داستان شگفت این چوپانان مبعوثی که همواره از دل صحراها سر می‌زدند و بر خداوندان زر و زور می‌شوریدند پایان گیرد.»    ادامه