340

سی‌وهشتمین سالگرد شهادت دکتر علی شریعتی

بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی به مناسبت سی‌وهشتمین سالگرد شهادت دکتر علی شریعتی نشستی با عنوان «عرفان در نگاه شریعتی» برگزار کرد. در این نشست آقایان:
احسان شریعتی (مبنایِ فلسفیِ «کویریات»: در نسبتِ عرفانِ شرقی و فلسفه‌ی اگزیستانس)،سعید رضادوست (تاثیرات مولوی بر هبوط)، محمدلطیف عباس‌پناه (رُزاس دولاشاپل کیست؟)، خانم‌ها: نرگس سوری (بُعد اجتماعی عرفان رهایی‌بخش) ، مهسا اسدالله‌نژاد (احساس عرفانی و نقد سنت تصوف) سخنرانی کردند.
این مراسم با پرسش و پاسخ میان حضار و سخنرانان ادامه یافت.