[]

« …پدرم، نخستین سازنده ابعاد نخستین روحم! کسی که برای اولین بار هم هنر فکر کردن را به من آموخت و هم فن انسان بودن را؛ طعم آزادی، شرف، پاکدامنی، مناعت، عفت روح و استواری و ایمان و استقلال دل را بی‌درنگ، پس از آنکه مادرم از شیرم گرفت، به کامم ریخت؛ نخستین بار مرا با کتابهایش رفیق کرد.» م.آ. ۱۳ کویر

نظری به کارنامه و آثار استاد شریعتی

دکتر غلامعباس توسلی

... امثال استاد شریعتی، که در مرز حوزه و دانشگاه قرار داشتند و حین تدریس در مدارس جدید به وعظ و خطابه می‌پرداختند و در حین تدریس ادبیات و تاریخ به سبک جدید، اخلاق اسلامی درس می‌دادند. و همچنین با حفظ لباس جدید و حتی با کلاه شاپو به منبر می‌رفتند، در معرض خطر لعن و تکفیر و حتی بغض و کینه‌ی هر دو طرف قرار می‌گرفتند، ولی کسانی که به حقّ و حقیقت و ترکیب دانش و دین و بازیافتن خویشتن آگاه و روشن خویش معتقد بودند، به مشی استاد محترمانه می‌نگریستند و آن را ارج می‌نهادند و از آن استقبال می‌کردند. متن کامل