[]


روشنفکر مسلح | محمد قوچانی (ماهنامه مهرنامه ـ تیر ۱۳۹۶)

روشنفکر مسلح

پژوهشی در نظریه سیاسی علی شریعتی: چگونه «نظریه» امت و امامت به «نظام» امت و امات تبدیل شد؟

محمد قوچانی
منبع: ماهنامه مهرنامه
تاریخ: تیر ۱۳۹۶

 

دریافت فایل پی‌دی‌افنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 11, 2021 468 بازدید       [facebook]