[]


تصاویر تشییع پیکر استاد در ۲ اردیبهشت ۱۳۶۶

تصاویر تشییع پیکر استاد محمد تقی شریعتی

تشییع جنازه در ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۶

 • ۱
 • ۳
 • ۶
 • ۷
 • ۲
 • ۸
 • ۹
 • ۱۱
 • ۱۲
 • ۱۳
 • scan0029
 • scan0034
 • scan0039
 • scan0040
 • scan0047
 • scan0048
 • scan0037
 • scan0016
 • scan0024
 • scan0053
 • scan0052
 • scan0050
 • scan0049
 • scan0045
 • scan0028
 • scan0038
 • scan0026
 • scan0014
 • scan0011
 • scan0012


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 12, 2016 2392 بازدید       [facebook]