[]


تصاویر تشییع جنازه استاد در سال ۱۳۶۶

تصاویر تشییع جنازه استاد محمد تقی شریعتی

تشییع جنازه در سی و یک فروردین ماه ۱۳۶۶

 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵
 • ۶
 • ۷
 • ۷
 • ۸
 • ۹
 • ۱۰
 • ۱۰
 • ۱۱
 • ۱۲
 • ۱۳


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 12, 2016 734 بازدید       [facebook]