[]


دبیرستان فردوسی، مشهد ( 1327 تا 1329)

دبیرستان فردوسی

نشانی:خیابان ارگ پهلوی(امام خمینی)خیابان دانش غربی

شریعتی دوران تحصیلی متوسطه خود را در این دبیرستان گذرانده است. دبیرستان فردوسی همجوار کافه داش اقا قرار داشته است. امروزه نام این دبیرستان دکتر شریعتی است و نام خیابان شاهرضا به خیابان امام خمینی تغییر یافته است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 1, 2017 250 بازدید       [facebook]