[]


قهوه خانه داش آقا، مشهد (۱۳۳۱ تا ۱۳۳۸)

قهوه خانه داش آقا

نشانی : مشهد، خیابان ارگ مشهد(امام خمینی)کوچه سینما ایران. در کنار کاروانسرای قدیمی و نزدیک باغ ملی و سینماها

پاتوق شریعتی و رفقایش در سالهای سی. قهوه خانه داش آقا نوعی کافه نادری مشهد بوده است. داش آقا (میرعلی اکبر تبریزیان،متولد 1285-1362 تبریز که در 5 سالگی به مشهد می اید.) و کافه خود را در تیمچه نصیربیگ در دهه سی باز می کند. در کنار کاروانسرای قدیمی و نزدیک باغ ملی و سینماها .و کافه اش پاتوق مصدقی ها بوده.و شاعران خراسانی از جمله اخوان ثالث و محمد قهرمان، فریدون مژده، محدث، قدسی. داش آقا اگرچه تحصیلات بالایی نداشته ولی از علاقه مندان به شعر خراسان بوده است. دکتر شفیعی کدکنی کافه داش آقا را از مهمترین مراکز روشنفکری مشهد می داند. داش آقا در تاریخ انجمن های ادبی و حرکت های روشنفکری مشهد در دهه سی و جهل مطرح و موثر بوده است. خانه شاعران خراسان بود. با آتش سوزی در سرای نصیر بیک به قهوه خانه آسیب می رسد و با سکته داش آقا قهوه خانه از فعالیت باز می ماند. کافه داش آقا در کنار کافه چمن و کافه اتحاد و کتابفروشی برومند و آزاد مهر، از محافل فرهنگی دهه سی و چهل بوده اند. به تعبیر کدکنی جایی برای انقلابیون شکست خورده بعد از کودتای 28 مرداد(سال های 33-34)نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 1, 2017 422 بازدید       [facebook]