[]


بیست و هشتمین مراسم سالگرد شهادت شریعتی ( انجمن اسلامی-لندن ،خرداد 1384)

photo_2017-05-31_15-09-03

بررسی زندگی، مرگ و اندیشه های شریعتی

 

لندن

انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم لندن در این شهر مراسمی به مناسبت بیست  و هشتمین سالگرد شریعتی در «کانون توحید»برقرار کردند. در این مراسم دکتر سروش سخن گفت. دکتر سروش به «بررسی زندگی، مرگ و اندیشه های شریعتی » پرداخت و تآکید کرد که شریعتی توانست به بحران هویت در زمان خود پاسخ دهد.

  • photo_2017-05-31_15-14-07
  • photo_2017-05-31_15-09-03


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 23, 2017 295 بازدید       [facebook]