[]


نامه‌ی سرگشاده‌ی کمیته‌ی برگزارکننده‌ی مراسم به سرپرست رادیو و تلویزیون۱۳۵۸

364-227-1389-8-10-13-41-30-2AF4نامه‌ی سرگشاده‌ی کمیته‌ی برگزارکننده‌ی مراسم به سرپرست رادیو و تلویزیون

درباره‌ی مراسم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸.

  • 364-227-1389-8-10-13-41-30-2AF4
  • 364-228-1389-8-10-13-41-30-6FB6


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 3, 2015 539 بازدید       [facebook]