[]


مراسم دهمین سالگرد شهادت شریعتی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد ـ ۱۳۶۶)

دکتر شریعتی و بازسازی فکر دینی

دکتر عبدالکریم سروش
منبع: کتاب شخصیت و اندیشه دکتر شریعتی به کوشش جعفری سعیدی، ۱۳۶۶(چاپ اول) – ۱۳۶۹ (چاپ دوم) انتشارات چاپخش
تاریخ: ۱۳۶۶

 

در مراسمی که به مناسبت دهمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی در داتشکده ادبیات مشهد برگزار شد دکتر عبدالکریم سروش سخن گفت. نام این سخنرانی عبارت بود از «دکتر شریعتی و بازسازی فکر دینی».

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 1, 2019 برچسب‌ها: 635 بازدید       [facebook]