Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰: استاد محبوب، سخنران منتقد

استاد محبوب، سخنران منتقد

 

درخواست ممانعت از سخنرانی شریعتی در دانشگاه‌ها (فروردین ۱۳۴۹)

 

گزارش پیرامون فعالیت‌ها و سخنرانی‌های شریعتی (اردیبهشت ۱۳۴۸)

 

تصمیم‌گیری برای اقدام لازم در مورد سخنرانی شریعتی در دانشگاه ملی (اردیبهشت ۱۳۴۸)

 

گزارش اولیه پیرامون سخنرانی شریعتی در دانشگاه ملی (اردیبهشت ۱۳۴۸)

 

گزارش ساواک درباره‌ی سخنرانی شریعتی در دانشگاه آریامهر (اردیبهشت ۱۳۴۸)

 

گزارش ساواک درباره‌ی فعالیت‌های شریعتی در دانشگاه مشهد (بهمن ۱۳۴۹)

 

 

ساواک و «دوزخیان روی زمین» (۱۰ مهر ۱۳۴۹)

 

نخست وزیری

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

ریاست ساواک استان خراسان (مشهد ۹ ه )

درباره … علی شریعتی مزینانی فرزند محمد تقی ….

عطف به ۱۱۴۸۱ / ه ۱ـ۲۴ /۵/ ۴۹

اخیرا یکی از سوژه‌های ساواک تهران در یک مذاکره خصوصی اظهار داشته دکتر علی شریعتی مشغول ترجمه کتاب دوزخیان روی زمین می‌باشد که درکتاب فوق شکل‌های استعمار فرانسه در الجزایر و طرق مبارزه با آنان ذکرشده. خواهشمند است دستور فرمائید با استفاده از امکانات موجود درمورد ترجمه کتاب مزبور توسط نامبرده بالا تحقیق و نتیجه را بموقع باین اداره کل اعلام نمایند. هـ

مدیرکل اداره سوم . مقدم

 

22

 

گزارش درباره‌ی فعالیت شریعتی در دانشگاه و زمینه‌چینی برای اخراج وی (بهمن ۱۳۴۹)

 

گزارش درباره‌ی نمایش ابوذر غفاری (۱۳۴۹)≡   برچسب‌ها
,
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 17, 2020 1208 بازدید       [facebook]