[]


در حاشیه متن؛دفترهای بنیاد_ دفتر اول(۱۳۷۹)

1 010

در حاشیه متن

دفترهای بنیاد (اول) – چاپ اول: 1379؛ 208 صفحه رقعی.


در حاشیه متن
دفترهای بنیاد؛ تهران، نشر شهر آفتاب؛ چاپ اول 1379.

دفترهای بنیاد به منظور ورودی دیگرگونه به اندیشه شریعتی منتشر شده است: «به هدف آنکه هر کس با اراده و برداشت خویش به این گشایش دست یازد.»

دفتر اول شامل پنج مقاله است نام نویسندگان و عناوین مقالات به ترتیب چنین است:

احسان شریعتی / نیندیشیده مانده‌های فلسفی معلم شریعتی

سارا شریعتی / دفاع جوهری از منطق درونی ایدئولوژی رویارویی با برداشت‌های نادرست درباره شریعتی امکان مدرنیته دینی

سوسن شریعتی/ الگوهای امر تاریخی در اندیشه شریعتی

سیمین فصیحی / در ضرورت ابهام‌زدایی از تفکر تاریخی شریعتینویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 8, 2015 710 بازدید       [facebook]