[]


نیایش

نیایش

با سفر به فرانسه در سال ۱۳۳۷ ، شریعتی به قصد تقویت زبان و نیز به دلیل شناخت قبلی از آثار الکسیس کارل نیایش او را ترجمه می‌کند. ( از الکسیس کارل کتاب انسان کامل قبلا به فارسی ترجمه شده بوده است.) کتاب نیایش در سال ۱۳۳۹ برای اولین بار در ایران به چاپ می رسد .

چاپ اول ۱۳۳۹

این کتاب توسط انجمن اسلامی خراسان برای اولین بار به چاپ رسید .

 

 

 

چاپ دوم ۱۳۴۶

چاپ دوم این ترجمه توسط شرکت سهامی انتشار در سال ۱۳۴۶ با مقدمه مهندس مهدی بازرگان انجام شد .
280-104-1389-7-11-12-42-29-84CAنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 22, 2015 2279 بازدید       [facebook]