[]


نقد و ادب (۱۳۳۸)

129

نقد و ادب

دومین ترجمه  که توسط شریعتی در سالهای ۳۰ ( قبل از سفر به فرانسه) انجام می‌شود ترجمه کتاب « در نقد و ادب» نوشته دکتر مندور است که در عین حال پایان نامه لیسانس ادبیات اوست. (۱۳۳۸)نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 21, 2017 601 بازدید       [facebook]