[]


تاثیر هنرهای مسلمین به ویژه ایرانیان در اروپا (۱۳۲۰)

 تاثیر هنرهای مسلمین به ویژه ایرانیان در اروپا

نویسنده: محمد حسین زکی، ترجمه: محمد تقی شریعتی، مشهد، انتشاراتی باستان، چاپ اول ۱۳۲۰، قطع رقعی، صفحه ۹۴.

این کتاب قبل از انتشار، قبل از شهریور ۲۰ به شکل سلسله مقالاتی در روزنامه آزادی در مشهد به چاپ می‌رسیده است و پس از شهریور ۲۹ توسط انتشارات باستان در مشهد به شکل کتاب به بازار عرضه شده است. نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 15, 2018 747 بازدید       [facebook]