[]


«امید انقلاب» ( 30 خرداد 1360)

601-743-1391-2-24-13-9-4-4C84

شهید علی شریعتی : بیدارگری علیه بیدادگری

منبع: امید انقلاب 

تاریخ: ۳۰ خرداد 1360-شماره ۹

«امید انقلاب» نشریه دانش‌آموزی «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش بیست میلیونی» شماره ۹ خود را به ویژه نامه‌ای را به شریعتی اختصاص داده است. در این شماره مقالاتی در ارزیابی اندیشه های شریعتی و نیز مصاحبه‌ای مبسوط با آیت‌الله بهشتی به چاپ رسیده است. لازم به ذکر است که کلیه مقالات مندرج در این شماره با نام‌های مستعار و یا با عنوان «برادر» انعکاس یافته است.

 

امید انقلاب pdf

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 28, 2015 684 بازدید       [facebook]