[]


تاریخ و شناخت ادیان ـ م.آ.۱۴و ۱۵ ( چاپ اول ـ ۱۳۵۹)

تاریخ و شناخت ادیان

مجوعه آثار ۱۴

علی شریعتی، تهران، انتشارات تشیع، چاپ اول دی ماه ۱۳۵۹، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

 

معادل مکتوب: م.آ ۱۴و ۱۵

زمان: ۲۰ فروردین – ۱۷ دی۱۳۵۰

مکان: حسینیه ارشاد

دوره: 1351-1346

چکیده: تاریخ و شناخت ادیان شامل چهارده درس پیرامون ادیان و مذاهب غیر ابراهیمی است که از ۲۰ فروردین ۱۳۵۰ در زیر زمین حسینیه ارشاد آغاز می شود و تا ۱۷ دی ۱۳۵۰ همان سال ادامه  پیدا می کند.

*به گزارش اسناد ساواک در جریان این جلسات و طی زمان پرسش و پاسخ بارها برخی از دانشجویان در اعتراض به فضای سیاسی بسته و سرکوب نیروهای چریکی، سخنرانی شریعتی را قطع می کرده اند. جمعیت از حد کلاس بیشتر است. دکتر می خواهد سوالات را بعد از پایان کلاس بپرسند. در درس دوم برخی از پاورقی ها در صوت نیست و بعدا اضافه شده است:

 

جلد اول (م.آ.۱۴)

  درس اول: طرح مقدماتی دروس تاریخ ادیان

درس دوم: مذاهب ابتدایی

درس سوم: تعریف دین

درس چهارم : مذاهب چین و هند

درس پنجم: طرح بینش شرقی و غربی

درس ششم: ورود به دنیای هند

درس هفتم: شناخت مذاهب هند

 

جلد دوم (م.آ.۱۵)

درس هشتم:در باره تشیع

درس نهم: اصول کلی مذهب ودا

درس دهم: تزهای اساسی تاریخ ادیان

درس یازدهم: بودا، مصلح دین ودا

درس دوازدهم: هند در واپسین نگاه

درس سیزدهم: آغاز مذهب در ایران

درس چهاردهم : مذهب زرتشت

  • م.آ ۱۴


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 7, 2016 1278 بازدید       [facebook]