[]


تاریخ تمدن م.آ.۱۱ و ۱۲ ( چاپ اول ـ ۱۳۵۹)

تاریخ تمدن

مجوعه آثار ۱۱

علی شریعتی؛ تهران، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار شریعتی، چاپ اول دی ماه ۱۳۵۹ ، قطع رقعی، تیراژ  ۱۰۰/۰۰۰

 

 

«تاریخ تمدن»، در دو جلد (یازده و دوازده) عبارت است از سلسله دروس شریعتی تحت عنوان «درس تاریخ تمدن» در سال اول عمومی و سال های دوم و سم و چهارم رشته تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد که طی پنج سال  توسط دانشجویان ضبط و یا نت برداری شده است و به شکل جزوات پلی کپی شده و در برخی اوقات با نظارت شریعتی در میان دانشجویان پخش می شده است.

از آنجا که این پلی کپی ها پراکنده و متعلق به سال های تحصیلی متعددی بوده اند، کلیه عناوین، فصل بندی ها و چیدمان  تاریخی متون توسط دفتر تدوین آثار و نه شخص شریعتی صورت گرفته است. البته برای این کار از حافظه و خاطره دانشجویان شریعتی در دانشکده مشهد کمک گرفته شده است. عناوین این دروس که گاه به تنهایی نیز در همان سال های آغازین انقلاب به چاپ رسیده اند عبارتند از:

جلد اول (م.آ.11)

-تمدن چیست؟

-بحث کلی راجع به تمدن و فرهنگ

-تعریف تاریخ و مکااتب تاریخ و روش تحقیق آن

-چرا اساطیر روح همه تمدن های دنیا است؟

-تاریخ تمدن چین

-بینش زرد(نگاه چینی)

 

جلد دوم (م.آ.12)

-پیشگفتار

-حادثه ای شگرف در تاریخ

خصوصیات قرون معاصر

-بحث عمومی راجع به جهانبینی و فرهنگ

جهان بینی و محیط

گرایش های سیاسی در قرون معاصر

مسئله خودیابی

ویژگی های تمدن امروز

  • مجموعه آثار ۱۱


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 10, 2016 900 بازدید       [facebook]