[]


اسلام شناسی هندسی م.آ.۱۶ تا ۱۸ (چاپ اول ـ ۱۳۶۰)

اسلام شناسی هندسی

مجوعه آثار ۱۶

علی شریعتی؛ تهران، انتشارات شریعتی، چاپ اول اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ ، قطع رقعی، تیراژ ۱۰/۰۰۰

 

 

سلسله دروس شریعتی تحت عنوان «اسلام شناسی هندسی» از تاریخ 15 بهمن 1350 آغاز می شود و تا آخرین روز فعالیت مجاز حسینیه ارشاد یعنی 19 آبان 1351 ادامه پیدا می کند. در مجموع بیست و هفت درس. این بیست و هفت درس در سه جلد به چاپ می رسد:

 

جلد اول (م.آ.۱۶)

-درس اول و دوم : اسلامشناسی هندسی – 15و 22 بهمن 1350 درس اول

درس اول در تاریخ 15 بهمن 1350 و درس دوم در تاریخ 22 بهمن 1350 ایراد شده است.درس دوم به دلیل حضور افراد کم تکرار شده است و شریعتی درویراستاری خود این دو درس را یکی می کند.

-درس سوم: جهانبینی توحید -۲۹ بهمن ۱۳۵۰

-درس چهارم:  توحید، زیر بنای جامعه شناسی – ۶ اسفند 1350 (این کلاس در ساعت سه و نیم بعد ازظهر برقرار می شود پس از سخنرانی «شهادت»

-درس چهار ناقص است و متاسفانه در آرشیو حسینیه ارشاد نیز به شکل کامل وجود ندارد.

-درس پنجم: طرح کلی درس -۱۳ اسفند ۱۳۵۰(شریعتی از برگزاری نمایشگاه نقاشی خانم کاظمی(رهنورد) و آقای (میرحسین)موسوی در تالار  زیر زمین حسینیه  ارشاد سخن می گوید. به نقل از کتاب «شریعتی به روایت اسناد ساواک»، ص ۴۴۲ (درس پنج ناقص است و متاسفانه در آرشیو حسینیه ارشاد نیز به شکل کامل وجود ندارد. )

-درس ششم: برخیزیم و گامی فراپیش نهیم -20  اسفند ۱۳۵۰

-درس هفتم:  توحید: فلسفه تاریخ -۱۸ فروردین ۱۳۵۱(اولین درس در سال جدید) ناقص است.(تراک چهار)

-درس هشتم: فلسفه اخلاق– ۲۵ فروردین ۱۳۵۱

-درس نهم: حج تجسم عینی توحید و اسلام – ۱ اردیبهشت ۱۳۵1

* تعدادی اعلامیه که به صورت شعار در مورد چهار نفر از اعدامی های اعضای نهضت ازادی به وسیله بانوان از بالکن در بین آقایان پخش شد. ودر میالن مردان نیز اعلامیه و تراکت هایی توزیع می شود.ص ۸- جلد دوم شریعتی به روایت اسناد) به علت کثرت جمعیت نمی توانند شعار دهندگان را دستگیر کنند.  جمعیت شرکت کننده ۱۰۰۰ نفر.

 

جلد دوم(م.آ. ۱۷)

-درس دهم: تاریخ در دیدگاه قرآن و مکتب ها – ۸ اردیبهشت ۱۳۵۱(بانوی جوانی از بالکن بلند شد و گفت : اعضای خانواده آنهایی که کشته شدند در قم منزل شریعتمداری متحصن شده و اعتصاب کرده اند. ) تعداد شرکت کنندگان بسیار زیاد بوده است و هیچ صندلی ای خالی نبوده است. مسئولین حسینیه مردم را دعوت به آرامش می کنند.

-درس یازدهم: تز تاین بی و عامل محرک تاریخ–  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۱(تمام صندلی ها اشغال بود. ) (ساواک شریعتی را فرا می خواند) (ساواک شریعتی را فرا می خواند)

-درس دوازدهم: مارکسیسم در سه دوره زندگی مارکس – ۲۲اردیبهشت ۱۳۵۱( در بالکن زنانه دو برگه کاغذ به پایین پرتاپ می شود. )صندلی ها پر بوده است. کنترل بالکن توسط مسئولین حسینه برای ممانعت از پرتاب تراکت.

-درس سیزدهم: عوام زدگی مکتب ها– ۲۹ اردیبهشت –  ۱۳۵۱

-درس چهاردهم: رابطه فکر و عمل -۵ خر داد ۱۳۵۱(یکی از خانم های حاضر با صدای بلند گفت امروز روزی است که باید قیام کرد) عده ای کثیر در سالن اصلی و هم در زیر زمین. (ص ۳۶)

-درس پانزدهم: مارکسیسم در قرن نوزدهم– ۱۲ خرداد ۱۳۵۱- عده کثیر.

-درس شانزدهم: مارکسیسم علمی و مارکسیسم دولتی – ۱۹ خرداد ۱۳۵۱( صندوق کمک به هزینه دانشجویان  برای اپامه تحصیل- ص ۴۱) ازدیاد نیروهای انتظامی  به دلیل فضای متشنج در هفته های اخیر و اظهار ناراحتی دانشجویان.

* شریعتی در تاریخ 22 خرداد توسط ساواک فراخوانده می شود و به او تدکر داده می شود.

-درس هفدهم: الیناسیون و دیالکتیک کار و احتیاج در مارکسیسم – ۲۶ خرداد ۱۳۵۱

 

جلد سوم (م.آ.۱۸)

-درس هجدهم: 2 تیر 1351درس 18 به دلایل متعددی با اکثریت لازم تشکیل نمی شود و از همین رو شریعتی به بازخوانی متن “حسین وارث آدم” با نام “میراث ادم” می پردازد. ( شاید اشتباه باشد- ماه تیر 51 ربطی به محرم ندارد)

(به علت گرمای تابستان کلاس ها قرار می شود هر ۱۵ بار تشکیل شود. توزیع کارت برای ورود به تئاتر ابوذر در تاریخ ۱۶ تیر) این نمایش در ۱۶ تیر برگزار نمی شود.

جلسه پرسش و پاسخ: ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۱( به دلیل نداشتن روحیه مساعد)با حضور ۶۰۰ نفر

-درس نوزدهم: سرمایه داری، ارزش اضافی -۲۳ تیرماه ۱۳۵۱(همزمان با سمینار زن) ۵۰۰ نفر

-درس  بیستم: دست پروردگان مکتب اسلام – ۳۰ تیر ۳۵۱ (پخش دو قطعه از تئاتر ابوذر بر سر در حسینیه ارشاد) پوستر تبلیغاتی.

  • این درس ناقص است و کیفیت مطلوبی ندارد و متاسفانه تا اطلاع ثانوی تنها نسخه در دسترس همین است.

(از تاریخ ۳۰ تیر تا ۱ شهریور (به علت گرمای تابستان کلاس ها قرار می شود هر ۱۵ بار تشکیل شود. حسینیه تعطیل می شود.

به جز ۲ مرداد که نمایش ابوذر اجرا می شود)

-درس بیست و یکم : مخاطب های ما روشنفکران– ۳۱ شهریور ۱۳۵۱( با ۱۵۰۰ نفر) ص ۷۵ جلد دوم- اسناد ساواک

-درس بیست و دوم : تعین تاریخی دترمینیزم تاریخی– ۷ مهر ۱۳۵۱(فروش صوت کلاس ها)

-درس بیست و سوم : دیالکتیک اجتماعی، سوسیالیزم، نفی مالکیت- ۱۴ مهر ۱۳۵۱(در تالار اول حسینیه ارشاد)-۲۵۰۰ نفر

-درس بیست وچهارم: اصل رقابت در سرمایه داری– ۲۱ مهر ۱۳۵۱ – درس بیست و چهار نیز متاسفانه دیگر در دسترس نیست و حسینیه ارشاد نیز در اختیار ندارد.

-درس بیست و پنج : به سر عقل امدن سرمایه داری– ۵ آبان ۱۳۵۱

-درس بیست و ششم: تفسیر سوره انبیاء– ۱۲ آبان ۱۳۵۱( شریعتی از عید فطر و هفته کودک صحبت می کند و آنها را دعوت می کند با کودکانشان بیایند و از بسته شدن احتمالی حسینیه سخن می گوید). افطار….۲۵۰۰ نفر شرکت داشتند

-درس بیست و هفتم : مکتب اگزیستانسیالزم – 19 آبان ۱۳۵۱

آخرین درس و آخرین سخنرانی شریعتی در حسینه ارشاد.

  • م.ا ۱۶


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 7, 2016 1033 بازدید       [facebook]