[]


مذهب،علیه مذهب ـ م.آ.۲۲ (چاپ اول ـ خرداد ۱۳۶۱)

مذهب،علیه مذهب

مجموعه آثار ۲۲

علی شریعتی، تهران، انتشارات سبز، چاپ اول، خرداد ۱۳۶۱، قطع رقعی، تیراژ ۱۰٬۰۰۰

 

م.آ۲۲

این مجموعه شامل این آثار است:

*مذهب ،علیه مذهب: این سخنرانی در مرداد 1349 در حسنیه ارشاد عرضه شده است.(27 و یا اول مرداد)این سخنرانی در دو شب متوالی در حسینیه ارشاد ایراد شده است.این متن توسط شریعتی حک واصلاح شده است.  با نظارت او، سخنرانی روز دوم در آغاز متن آمده و سخنرانی روز اول در ادامه آن با صلاحدید شریعتی.

*پدر!مادر ما متهمیم: این سخنرانی در آبان 1350 در تالار حسینیه ارشاد ارائه شده است. ( اسناد از سه روز 20-21 و 8 آبان نام برده اند.)این متن توسط شریعتی حک و اصلاح شده است.

* آری! اینچنین بود برادر: این سخنرانی در پی سفری به مصر توسط شریعتی در تاریخ 18 آبان 1350 در حسینیه ارشاد ایراد شده است. “آری این چنین بود ای برادر”، در پی سفری به مصر و در غالب نامه خطاب به یکی از بردگانی نوشته می شودکه در ساخت اهرام ثلاثه از آنها استفاده می شده است. در این نامه شریعتی، صدای فراموش شدگان تاریخ می‌شود.

ضمیمه:

*توین بی، تمدن، مذهب: دستنوشته ای از شریعتی

*خداحافظ شهر شهادت: دست نوشته ای که شریعتی پس از انتقال به تهران و ترک مشهد (49-50)نوشته است.

*اگر پاپ و مارکس نبودند:

*میزگرد؛ پاسخ به سوالات و انتقادات:نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 7, 2016 795 بازدید       [facebook]