[]


حسین وارث آدم ـ م.آ ۱۹ (چاپ اول ـ فروردین ۱۳۶۰)

حسین وارث آدم

مجموعه آثار ۱۹

علی شریعتی، تهران: انتشارات قلم، چاپ اول، فروردین ۱۳۶۰، تیراژ ۱۵۰۰۰ نسخه

 

م.آ۱۹

«حسین وارث آدم»، مجموعه آثار ۱۹ از جمله مجموعه هایی است که عنوان یکی از سخنرانی های شریعتی را برای یک سلسله از سخنرانی هایی که پیرامون موضوع شهادت و انتظار برگزیده است و نه مفهومی عام و کلی تری را همچون «شیعه».

این مجموعه شامل:

*حسین وارث آدم: متنی مکتوب است که توسط شریعتی درعاشورای ۴۹ در مشهد نوشته شده و سپس در حسینیه ارشاد قرائت شده و نکاتی افزوده گردیده است. متن موجود در این کتاب ترکیبی است از متن مکتوب و افزوده هایی که به عنوان پاورقی که در حین سخنرانی ایراد گردیده است. این متن در زمان فعالیت حسینیه ارشاد (تا آبان ۵۱) توسط این موسسه به چاپ رسیده است.

*ثار: این سخنرانی از آخرین سخنرانی های شریعتی در محافل خصوصی، پس از آزادی از زندان و در دی ماه ۱۳۵۵ ایراد گردیده است. این متن پس از مرگ شریعتی و قبل از انقلاب ایران از نوار استخراج شده و در سطح عمومی تکثیر شده بوده است.

*شهادت: سخنرانی «شهادت» به روایت کتاب «شریعتی به روایت اسناد ساواک» (صفحه ۴۳۴) در ساعت ۱۰ صبح ۶ اسفند ۱۳۵۰ مصادف با روز تاسوعا ایراد شده و تعداد شرکت کنندگان در این مراسم ۲۰۰۰ نفر گزارش شده است.فضای سخنرانی بسیار متشنج بوده است و در میانه سخنرانی از سوی جمعیت شعارهایی داده می شود.( تحت تاثیر مرگ احمد رضایی در بهمن ماه)

متن شهادت پس از استخراج از نوار توسط شریعتی ویراستاری و حک و اصلاح شده ودر همان ایام باز چاپ می گردد.

*پس از شهادت: سخنرانی «پس از شهادت» در عاشورا و فردای سخنرانی «شهادت» در 7 اسفند ۱۳۵۰ در مسجد نارمک ایراد گردید. این متن در همان ایام، همراه با سخنرانی «شهادت» به چاپ رسیده است.

*شریعتی سخنران دوم این مراسم است و از ساعت ۸ و نیم شب و به مدت نیم ساعت سخن می گوید. به روایت اسناد ساواک پس از سخنرانی و هنگام خروج چراغ ها خاموش می شوند و عده ای -حدود دویست نفر و جوان شعار می دادند: «ما به شهدا ملحق می شویم». در هنگام خروج تظاهرات با شکوهی توسط حاضرین در مسجد و خارج از مسجد برپا می شود. با دخالت پلیس و مردم درساعت ۲۲ جمعیت پراکنده می شوند(«شریعتی به روایت اسناد ساواک– ص ۴۴۱)

*بحثی راجع به شهید: شامل دو بخش مجزا است که از نوار پیاده شده و برای اولین بار در مجموعه آثار نوزده به چاپ می رسد.

*بینش تاریخی شیعه: سخنرانی شریعتی که به تاریخ 14 اسفند ۱۳۴۹ در مسجدالجواد تهران ایراد گردیده است و با عنوان «اسلام، دین تاریخ» نیز شناخته شده است.

*انتظار، مذهب اعتراض: این سخنرانی در در تاریخ 8 آبان ۱۳۵۰ (مساوی با 10 رمضان ۱۳۹۱) در حسینیه ارشاد ایراد گردیده است.

 

ضمیمه:

                                                                                                                            

*فلسفه تاریخ در اسلام. سخنرانی ای است که در حسینیه ارشاد و در سال ایراد گردیده است. صدای همیشگی ای که تاریخ سخنرانی ها را اعلام می کند از بیست جمادی الثانی ۱۳۹۰ نام می برد و آن را برابر با آبان می داند. حال آنکه بیست جمادی الثانی برابر با اول شهریو است و نه چنانچه صوت می گوید آبان ۱۳۴۹. اسناد ساواک هم تاریخ اول شهریور  را ذکر می کند. تواتر تاریخ اول شهریور را قطعی تر می داند. احتمال بسیار در تبدیل قمری به شمسی خطایی صورت گرفته است.

*مقدمه معلم شهید بر کتاب حجربن عدی. این متن مقدمه علی شریعتی بر کتاب حجربن عدی اثر حسن اکبری مرزناک از شاگردان شریعتی در دانشکده مشهد است  و در اسفند ماه ۱۳۴۷ به نگارش درآمده است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 7, 2016 1217 بازدید       [facebook]