[]


کویر تجربه‌ی مدرنیته‌ی ایرانی؛ معتمد دزفولی (۱۳۸۷)

scan0032

کویر تجربه‌ی مدرنیته‌ی ایرانی

تفسیر و بازخوانی کویر دکتر علی شریعتی

فرامرز معتمد دزفولی 

تهران ،انتشارات قلم ،چاپ 1387. (بیشتر…)


رند خام رضا علیجانی (۱۳۸۷)

index

رند خام

شریعتی‌شناسی، جلد یکم: زمانه، زندگی و آرمان‌ها

 

 رضا علیجانی

تهران، نشر قلم، چاپ دوم 1387، جلد اول، 279 صفحه رقعی.

 

(بیشتر…)


اندیشه در مرز؛ حاتم قادری (1387)

index

اندیشه در مرز

حاتم قادری

تهران ، نشر نگاه معاصر، چاپ اول 1387، 294 صفحه رقعی. (بیشتر…)


قرائتی فلسفی از یک ضدفیلسوف؛ معصومه علی اکبری(۱۳۸۶)

قرائتی فلسفی از یک ضدفیلسوف

معصومه علی‌اکبری ، انتشارات قلم ، چاپ 1386 (بیشتر…)


شریعتی در شریعت؛ حسن رحیمی منجزی (۱۳۸۶)

002

 

شریعتی در شریعت

تحلیلی بر زندگی دکتر علی شریعتی

حسن رحیمی منجزی؛ قم، نشر اعتدال، چاپ اول ۱۳۸۶، ۱۷۵ص رقعی.

(بیشتر…)


کلام نهایی دکتر علی شریعتی؛علی اکبر اعظمی ( ۱۳۸۵)

004

کلام نهایی دکتر علی شریعتی

علی  اکبر عظیمی؛ قم ُ نشر کتاب‌آشنا، چاپ اول ۱۳۸۵، ۲۳۹ص رقعی .

 

(بیشتر…)


گام دوم ، مهدی ملاطائفه، چاپ (۱۳۸۵)

scan0039

گام دوم

(نقد و بررسی افکار و آثار دکتر شریعتی به همراه کتابشناسی جامع کاربردی)

گرآوردند: مهدی ملاطائفه ؛تهران ، نشر ناژ ؛ چاپ اول 1385؛ 345 صفحه رقعی.

ـ دکتر عبدالکریم سروش

ـ دکتر سعید حجاریان

ـ دکتر محمود فتوحی

 

(بیشتر…)


دین اندیشان متجدد، روشنفکران دینی از شریعتی تا ملکیان؛ محمد منصور هاشمی (۱۳۸۵)

001

 

 

دین اندیشان متجدد

روشنفکران دینی از شریعتی تا ملکیان

محمد منصور هاشمی؛ نشر کویر، چاپ اول ۱۳۸۵، ۳۶۷ص رقعی.

 

(بیشتر…)


شریعتی و سروش و بررسی مقابله‌ای آراء و نظریات؛ سید بهنام عربی زنجانی ( ۱۳۸۵)

001

شریعتی و سروش

و بررسی مقابله‌ای آراء و نظریات

سید بهنام عربی زنجانی؛ نشر اخوان، چاپ اول  ۱۳۸۵، ۱۴۴ص رقعی.

(بیشتر…)


درد بودن؛(معتمد دزفولی (۱۳۸۵)

735-small-thu

درد بودن

بازخوانی و تفسیر هبوط در کویر دکتر شریعتی 

 

اثر فرامز معتمد دزفولی

تهران، انتشارات قلم، چاپ اول1385 ، 219 صفحه رقعی . (بیشتر…)