[]


کویر تجربه‌ی مدرنیته‌ی ایرانی؛ معتمد دزفولی (۱۳۸۷)

کویر تجربه‌ی مدرنیته‌ی ایرانی

تفسیر و بازخوانی کویر دکتر علی شریعتی

نویسنده: فرامرز معتمد دزفولی، تهران ،انتشارات قلم ،چاپ 1387. (بیشتر…)


رند خام؛ رضا علیجانی (۱۳۸۷)

 1 005

رند خام

شریعتی‌شناسی، جلد یکم: زمانه، زندگی و آرمان‌ها

 

نویسنده: رضا علیجان،یتهران، نشر قلم، چاپ دوم 1387، جلد اول، 279 صفحه رقعی.

 

(بیشتر…)


اندیشه در مرز؛ حاتم قادری (1387)

اندیشه در مرز

نویسنده: حاتم قادری، تهران ، نشر نگاه معاصر، چاپ اول 1387، 294 صفحه رقعی. (بیشتر…)


قرائتی فلسفی از یک ضدفیلسوف؛ معصومه علی اکبری(۱۳۸۶)

قرائتی فلسفی از یک ضدفیلسوف

معصومه علی‌اکبری ، انتشارات قلم ، چاپ 1386 (بیشتر…)


شریعتی در شریعت؛ حسن رحیمی منجزی (۱۳۸۶)

 

شریعتی در شریعت

تحلیلی بر زندگی دکتر علی شریعتی

نویسنده: حسن رحیمی منجزی؛ قم، نشر اعتدال، چاپ اول ۱۳۸۶، ۱۷۵ص رقعی.

(بیشتر…)


کلام نهایی دکتر علی شریعتی؛علی اکبر اعظمی ( ۱۳۸۵)

004

کلام نهایی دکتر علی شریعتی

نویسنده: علی  اکبر عظیمی؛ قم ُ نشر کتاب‌آشنا، چاپ اول ۱۳۸۵، ۲۳۹ص رقعی .

 

(بیشتر…)


گام دوم ؛ مهدی ملاطائفه (۱۳۸۵)

scan0039

گام دوم

(نقد و بررسی افکار و آثار دکتر شریعتی به همراه کتابشناسی جامع کاربردی)

گرآوردند: مهدی ملاطائفه ؛تهران ، نشر ناژ ؛ چاپ اول 1385؛ 345 صفحه رقعی.

ـ دکتر عبدالکریم سروش

ـ دکتر سعید حجاریان

ـ دکتر محمود فتوحی

 

(بیشتر…)


دین اندیشان متجدد، روشنفکران دینی از شریعتی تا ملکیان؛ محمد منصور هاشمی (۱۳۸۵)

 

001

 

دین اندیشان متجدد

روشنفکران دینی از شریعتی تا ملکیان

نویسنده: محمد منصور هاشمی؛ نشر کویر، چاپ اول ۱۳۸۵، ۳۶۷ص رقعی.

 

(بیشتر…)


شریعتی و سروش و بررسی مقابله‌ای آراء و نظریات؛ سید بهنام عربی زنجانی ( ۱۳۸۵)

001

شریعتی و سروش

و بررسی مقابله‌ای آراء و نظریات

نویسنده: سید بهنام عربی زنجانی؛ نشر اخوان، چاپ اول  ۱۳۸۵، ۱۴۴ص رقعی.

(بیشتر…)


درد بودن؛(معتمد دزفولی (۱۳۸۵)

735-small-thu

درد بودن

بازخوانی و تفسیر هبوط در کویر دکتر شریعتی

نویسنده: فرامز معتمد دزفولی، تهران، انتشارات قلم، چاپ اول1385 ، 219 صفحه رقعی . (بیشتر…)