[]


مکتب دکتر علی شریعتی؛ سیدعباس موسوی (۱۳۸۸)

005

 

مکتب دکتر علی شریعتی

سیدعباس موسوی؛ نشر دانش بیگی، چاپ اول ۱۳۸۸، ۵۰۳ص وزیری.

 

005

این کتاب پاسخیست به منتقدین شریعتی که نویسنده در آن از شیوه آماری، استفاده از متون شریعتی، اظهار نظرهای شخصیت‌های فرهنگی سیاسی معاصر در مورد شریعتی و نیز نقدهای خود نویسنده  در سه فصل با نامهای : زمینه، مکتب شریعتی و نقد، کمک گرفته است .نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 3, 2016 360 بازدید       [facebook]