[]


شریعتی و نقش او در شکل گیری انقلاب اسلامی؛ رسول ملکی راد (1387)

scan0041

شریعتی و نقش او در شکل گیری انقلاب اسلامی

نویسنده: رسول ملکی راد،انتشارات چاپخش،چاپ 1387

 

شریعتی و نقش او در شکل گیری انقلاب اسلامی. رسول ملکی راد. انتشارات چاپخش.1387

این کتاب در پنج بخش به نقش شریعتی در فرآیند شکل‌گیری انقلاب اسلامی و بسیج سیاسی روشنفکران و توده‌ها می‌پردازد. شریعتی، رنسانس و پروتستانتیزم اسلامی، (جایگزینی اسلام ایدئولوژی به جای اسلام فرهنگ) رادیکالیزه کردن و پویا نمودن مفاهیم دینی و مذهبی و بسیج این مفاهیم در راستای براندازی رژیم پهلوی؛ شریعتی، روشنفکران و بسیج سیاسی و اجتماعی توده‌ها؛ مفهوم شهادت و مسئولیت سیاسی و اجتماعی آن؛ شریعتی، زن انقلابی و مسئولیت‌پذیری سیاسی و اجتماعی او در برابر جامعه، نام بخش‌های پنج‌گانه این پژوهش است.

 

در مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «پژوهش حاضر به نقش علی شریعتی به عنوان نماد جریان روشنفکری دینی دهه‌ی چهل و پنجاه در ایران می‌پردازد و همگام با بررسی کارکرد گفتمان‌سازی ایدئولوژیک او به سایر جریانها و واقعیتهای سیاسی و اجتماعی مرتبط با انقلاب نیز اشاره می‌کند.» انقلاب بهمن57 در ایران به مثابه یک فروپاشی و انفجار سیاسی و اجتماعی، بازتاب دگردیسی‌های سیاسی، اجتماعی و طبقاتی و نیز از هم‌گسیختگی‌های ارزشی و معنایی گسترده‌ای بود که در سایه فقدان یک فضای عمومی رسمی و شفاف با پهنای وسیعی در اعماق لایه‌های مختلف اجتماعی شکل می‌گرفت. با توجه به چنین زمینه‌ای کتاب حاضر به بررسی و واکاوی نقش و تاثیر انسجام گفتمانی علی شریعتی در ایجاد یک نظم هویتی و معنایی خاصی پرداخته است که در چارچوب ایدئولوژیک خود توانست به بسیج بخشی از لایه‌های اجتماعی در حال دگردیسی علیه نمادها نشانه‌ها و سمبل‌های معنایی و سیاسی نظام حاکم یاری رساند».نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 12, 2015 1051 بازدید       [facebook]