[]


چهار پرسش از دوستداران و منتقدان شریعتی؛ رضا علیجانی (1388)

چهار پرسش از دوستداران و منتقدان شریعتی

واکاوی نظریه امت و امامت دکتر شریعتی.

 

نویسنده: رضا علیجانی ،تهران، نشر قلم؛ چاپ اول: 1388؛ 46 صفحه پالتویی.

کتاب حاضر متن سخنرانی است که به مناسبت سالگرد شریعتی در سال 1385 در حسینیه ارشاد ایراد شده است. در متن می‌خوانیم که ضرورت بازاندیشی انتقادی و فرارونده در آرای شریعتی در کنار باور به هسته سخت تفکر شریعتی حس می‌شود. به این شکل می‌توان به راه‌های ناتمام و نیز اصلاح آرای شریعتی پرداخت. نویسنده به بازبینی و نقد بحث «امت و امامت» می‌پردازد.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 24, 2015 548 بازدید       [facebook]