Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

پیام جوانان مسلمان انقلابی گامبیا (تیر ۱۳۵۶)

 

 نامه دبیر کل جوانان مسلمان انقلابی گامبیا

 تاریخ: تیر ماه ۱۳۵۶

نامه‌ جوانان مسلمان انقلابی گامبیا به استاد شریعتی به مناسبت شهادت علی شریعتی

(بیشتر…)

اعلامیه‌ی مجالس یادبودِ علی شریعتی در اروپا (تیر ۱۳۵۶)

 

اعلامیه‌ی مجالس یادبودِ علی شریعتی در اروپا

با امضای اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا

تاریخ: ۷ تیر ۱۳۵۶

این اعلامیه از برگزاری مراسم‌های یادبود در شهرهای آلمان (‌دارمشتاد) و فرانسه خبر می‌دهد.

 

 

بنام خدا

یادبود مجاهد شهید دکتر علی شریعتی

ولاتقولو المن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لاتشعرون

ترجمه: به آنها که در راه خدا کشته میشوند نگویید مردگانند بل زندگانند  ( و شهادت میدهند بر مبارزهٔ نسلها در تاریخ ) و شما در نمیایید . ( سورهٔ بقره آیهٔ  ۱۵۵)

بسال ۱۳۱۲  هجری شمسی در کنارهٔ کویر  – مزینان خراسان – مولودی چشم به جهان گشود و دوران طفولیت خود را با دیگر فرزندان کویر در قحطی ، فقر و سختی گذراند . دوران دبستان و دبیرستان را در مشهد طی کرد و سپس بتحصیل رشتهٔ ادبیات در دانشگاه مشهد پرداخت . دکترای خود را در رشتهٔ جامعه شناسی از دانشگاه سوربن فرانسه گرفت و در همین ایام با مجاهدین الجزایر رابطهٔ نزدیک برقرار نمود .

او زندگی سیاسی خود را در همان دوران مدرسه آغاز کرد و پس از کودتای ننگین  ۲۸ مرداد در سن بیست سالگی به نهضت مقاومت ملی پیوست . بسال  ۱۳۳۶ همراه چهارده نفر دیگر از اعضا کمیتهٔ مرکزی نهضت مقاومت ملی به زندان رژیم افتاد و شش ماه در آنجا بود . در بازگشت از پاریس سال  ۱۳۴۴ در مرز بازرگان دیگر بار دستگیر شد ولی رژیم بعلت نداشتن دلائل کافی مجبور به آزاد کردنش گشت . پس از مدتها بیکاری در یک ده دور افتاده حوالی مشهد بشغل معلمی پرداخت . در دوران تدریس در دانشگاه مشهد رابطهٔ خود را با دانشجویان دانشگاههای مختلف ایران برقرار کرد و سپس در کادر اداره کنندهٔ بخش فرهنگی حسینیهٔ ارشاد به تدریس جامعه شناسی مذهبی برای بیش از  ۵۰۰۰ دانشجویش پرداخت . او بخوبی دریافته بود که « ارزش هر کاری در جامعه باندازه ایست که دشمن از آن کار ضربه میبیند » . پس با تمام توان خود به بازشناساندن اسلام به نسل جوان پرداخت . او ابوذر وار به میدان مبارزه رفت و توطئه های صاحبان زر و زور و تزویر را یکی پس از دیگری نقش برآب کرد . رژیم طاغوتی ایران که در موج حرکت نوینی که او آغاز کرده بود و بسرعت گسترش می یافت پایه های حاکمیت خود را میدید او را به بند و شکنجه گرفت تا شاید حاضر به سازشش گرداند ، ولی او همچون کوه مقاومت ورزید .

«….و اگر خفه ام کنند ، سازش نخواهم کرد و حقیقت را قربانی مصلحت نمیکنم و اما آن قوم اگر موفق شوند که مرا بر دار کشند و یا همچون عین القضاة شمع آجین کنند و یا مانند ژور دانو در آتشم بسوزانند ، حسرت شنیدن یک آخ را هم بر دلشان خواهم گذاشت …… »  ( علی شریعتی )

رژیم پس از رها کردن او از زندان کمیته توسط عمال سازمان امنیت بطور مداوم شکنجه های روحی بر او وارد کرده و حوزهٔ عملکرد و امکاناتش را بسیار محدود کرد . ولی او در مکتب قرآن آموخته بود که میبایست در جستجوی شرائط مناسب جهت ادامهٔ مبارزه آمادهٔ هجرت شد . او امید داشت هجرتش ( که با مهارتی خاص انجام گرفت ) مایهٔ حرکتی جدید گردد ، ولی توطئه ها ، فشارها و شکنجه های رژیم کار خود را کرد و سرانجام در سحرگاه یکشنبه  ۲۹ خرداد ماه  ۱۳۵۶ بدرجهٔ شهادت نائل گردید .

« او نمرده است ، او زنده و جاوید است و هر که در راهش مبارزه کند او را خواهد یافت » . ( احسان شریعتی)

خواهر ، برادر گرامی پس از موفقیت در برگزاری مراسم تشییع جنازه ، تظاهرات و مجلس ختم در لندن بکوشیم تا مراسم یادبود دیگر را علیرغم کینه دشمنانش و سیاست ها و دسائس ضد خلقی رژیم پهلوی که میکوشد از طریق روزنامه های خود از درخشش این ستاره بکاهد ، هرچه باشکوهتر برگزار کنیم .

   ۷ تیرماه ۱۳۵۶

«اتحادیهٔ انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا»

 

اطلاعیه‌ی طلاب مدرسه‌ی شیخ عبدالحسین (تیر ۱۳۵۶)

اطلاعیه‌ی طلاب مدرسه‌ی شیخ عبدالحسین

به مناسبت شهادت علی شریعتی 

تاریخ: تیر ۱۳۵۶

بیاد مهاجر بزرگ دکتر شریعتی

فریادی که در سالهای سیاه دیکتاتوری و جهل و فریب کائنات رژیم معدوم و نیز ارکان ارتجاع را به لرزه انداخت پیام آگاهی بخش شورشگری علوی بود که برای مبارزه با اختناق و ارتجاع بهترین دژ را برگزیده ، دژ ایدئولوژی و عقیده .

رسالتی را که شهید دکتر علی شریعتی همه زندگی خود را در راه به ثمر رسانیدن آن مایه گذاشت رسالت تجدید بنای اسلام مکتب بود . ما در آن سالها شاهد بودیم که چگونه ارتجاع از بوجود آمدن حسینیه ارشاد بر خود میلرزید و چگونه گروهی با توطئه سکوت معلم بزرگ ما را تنها می گذاشتند و به خیال خام خود از انتشار تفکر و اندیشه او جلو میگرفتند ولی چه بسا ما در آن شرائط نمیتوانستیم همه ابعاد کار معلم بزرگمان را ببینیم و دریابیم .

هنوز زمان زیادی نگذشته بود که دیدیم فریاد این انقلابی جز دیگر فریادهاست . فریاد او آشناست ، فریاد او پیام است و ایدئولوژی و مکتب ، فریادش بازگشت به همه عزتها و آگاهی ها و مایه های فرهنگی خودمان است و خلاصه در یک جمله فریادش بازگشت به خویشتن اسلامی خویش ، به اسلام راستین و تشیع علوی و علم و عالم متعهد و مسئول ، طنین این فریاد برای همه پاسداران ارتجاع و عقب ماندگی و جهالت و نیرنگ و در رأس آن رژیم کثیف گذشته بسی مهیب و سهمگین بود . در آن وقت که رژیم سابق توانسته بود در جبهه های مختلف مخالفین خود را یا سرکوب کند و یا به سکوت بکشاند و یا متهم کند و لجن مال سازد معلم شهید ما فریاد برمیدارد که ای توده های تحت ستم و ای روشنفکران دردمند و متعهد و ای عالمان و روحانیان مترقی و مبارز اگر خواهان استقلال و آزادی و عزت و پیشرفت هستیم بیائیم و به اسلام روی آوریم ، بیائیم به اسلام راستین تکیه کنیم و براساس اسلام و تشیع علوی دست به ایجاد جبهه واحد ضد دیکتانوری بزنیم . معلم کبیر ما شعار جبهه واحد ضد دبکتانوری را به همین گونه و با همین جمله بیان نکرد زیرا اینگونه شعارها بسیار طرح شده بود و هیچ تاثیری و موجی ایجاد نکرده بود و نمی توانست ایجاد کند ، این شعار چیزی بود که خود به خود از درون ما به محتوای آگاهیبخش پیام معلم بزرگ میجوشید ، پیامی ایدئولوژیک که میتوانست و دیدیم که توانست غنی ترین مایه برای تغذیه جنبش ضد دیکتاتوری خلق ما باشد .

اسلام مکتب و طرح فرهنگ انقلابی تشیع راستین و معرفی و توضیح نقش روحانیت مترقی بعنوان عالمان متعهد دین که نه بعنوان شغل و کار روزمره  بلکه بعنوان ادامه دهندگان راه پیامبران و امامان مسئول تمام رخدادها و جریانات زمان خویشند همه این مضامین که هسته اصلی محتوای پیام شهید شاهد ما را تشکیل میداد بزرگترین عامل بسیج ایدئولوژیک  – سیاسی خلق ما علیه استبداد و اختناق شاه شد .

و اینک نیز که دیو پلید استبداد از پای درآمده است و ما به سازندگی و تلاش برای انقلاب اجتماعی – فرهنگی میپردازیم ادامه راه معلم بزرگ دکتر شریعتی میتواند و باید غنابخش انقلاب فرهنگی ما باشد .

در این سالروز شهادت آن مهاجر بزرگ ادامه راهش را وظیفه همه مسلمانان متعهد میدانیم .

 طلاب مدرسه شیخ عبدالحسین

اطلاعیه‌ی نهضت آزادی ایران ـ خارج از کشور (مرداد ۱۳۵۶)

اطلاعیه نهضت آزادی ایران (خارج از کشور)

به مناسبت شهادت علی شریعتی

تاریخ: مرداد

۱۳۵۶ (بیشتر…)

اعلامیه از طرف «داغداران ـ منتقمان آماده شهادت ایران و جوامع متعهد» (تیرماه ۱۳۵۶)

 

 

اعلامیه با امضاء «داغداران ـ منتقمان آماده شهادت ایران و جوامع متعهد»

به مناسبت شهادت علی شریعتی

تاریخ: تیر ۱۳۵۶

(بیشتر…)

واکنش‌های مردمی (تیر ۱۳۵۶)

از واکنش‌های مردمی

به مناسبت شهادت علی شریعتی

با امضای: «جمعی که خود را مدیون تعالیم دکتر می‌دانند»

تاریخ: تیر ۱۳۵۶

  (بیشتر…)

فراخوان برای شرکت در مراسم چهلمِ علی شریعتی در لبنان (مرداد ۱۳۵۶)

فراخوان برای شرکت در مراسم چهلمِ علی شریعتی در لبنان

به زبان عربی

تاریخ: مرداد ۱۳۵۶ (۲۱ اوت ۱۹۷۷)

پیام دانشجویانِ ایرانی در اروپا به دانشجویانِ ایران (مهر ۱۳۵۶)

 

 

پیام دانشجویانِ ایرانی در اروپا به دانشجویانِ ایران

سیزدهمین نشست (نشست شریعتی) اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا

تاریخ: مهر ۱۳۵۶

(بیشتر…)

پیام اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا به خانواده شریعتی (مهر ۱۳۵۶)

پیام اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا

(پیام کنگره شریعتی) به خانواده شریعتی

تاریخ: مهر ۱۳۵۶

سیزدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، این نشست را به علی شریعتی اختصاص دادند و نامش را «نشست شریعتی» گذاشتند. این کنگره در مهر ۱۳۵۶ برگزار شد و به همین مناسبت خطاب به خانواده شریعتی پیام ذیل را ارسال کرد.

(بیشتر…)

اطلاعیه نهضت آزادی به مناسبت سالگرد هجرت شریعتی (۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۷)

 

 

اطلاعیه نهضت آزادی

به مناسبت سالگرد هجرت شریعتی

نهضت آزادی خارج از کشور – بخش اروپا

تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۷

  (بیشتر…)