[]


اطلاعیه‌ی طلاب مدرسه‌ی شیخ عبدالحسین (تیر ۱۳۵۶)

اطلاعیه‌ی طلاب مدرسه‌ی شیخ عبدالحسین

به مناسبت شهادت علی شریعتی 

تاریخ: تیر ۱۳۵۶

بیاد مهاجر بزرگ دکتر شریعتی

فریادی که در سالهای سیاه دیکتاتوری و جهل و فریب کائنات رژیم معدوم و نیز ارکان ارتجاع را به لرزه انداخت پیام آگاهی بخش شورشگری علوی بود که برای مبارزه با اختناق و ارتجاع بهترین دژ را برگزیده ، دژ ایدئولوژی و عقیده .

رسالتی را که شهید دکتر علی شریعتی همه زندگی خود را در راه به ثمر رسانیدن آن مایه گذاشت رسالت تجدید بنای اسلام مکتب بود . ما در آن سالها شاهد بودیم که چگونه ارتجاع از بوجود آمدن حسینیه ارشاد بر خود میلرزید و چگونه گروهی با توطئه سکوت معلم بزرگ ما را تنها می گذاشتند و به خیال خام خود از انتشار تفکر و اندیشه او جلو میگرفتند ولی چه بسا ما در آن شرائط نمیتوانستیم همه ابعاد کار معلم بزرگمان را ببینیم و دریابیم .

هنوز زمان زیادی نگذشته بود که دیدیم فریاد این انقلابی جز دیگر فریادهاست . فریاد او آشناست ، فریاد او پیام است و ایدئولوژی و مکتب ، فریادش بازگشت به همه عزتها و آگاهی ها و مایه های فرهنگی خودمان است و خلاصه در یک جمله فریادش بازگشت به خویشتن اسلامی خویش ، به اسلام راستین و تشیع علوی و علم و عالم متعهد و مسئول ، طنین این فریاد برای همه پاسداران ارتجاع و عقب ماندگی و جهالت و نیرنگ و در رأس آن رژیم کثیف گذشته بسی مهیب و سهمگین بود . در آن وقت که رژیم سابق توانسته بود در جبهه های مختلف مخالفین خود را یا سرکوب کند و یا به سکوت بکشاند و یا متهم کند و لجن مال سازد معلم شهید ما فریاد برمیدارد که ای توده های تحت ستم و ای روشنفکران دردمند و متعهد و ای عالمان و روحانیان مترقی و مبارز اگر خواهان استقلال و آزادی و عزت و پیشرفت هستیم بیائیم و به اسلام روی آوریم ، بیائیم به اسلام راستین تکیه کنیم و براساس اسلام و تشیع علوی دست به ایجاد جبهه واحد ضد دیکتانوری بزنیم . معلم کبیر ما شعار جبهه واحد ضد دبکتانوری را به همین گونه و با همین جمله بیان نکرد زیرا اینگونه شعارها بسیار طرح شده بود و هیچ تاثیری و موجی ایجاد نکرده بود و نمی توانست ایجاد کند ، این شعار چیزی بود که خود به خود از درون ما به محتوای آگاهیبخش پیام معلم بزرگ میجوشید ، پیامی ایدئولوژیک که میتوانست و دیدیم که توانست غنی ترین مایه برای تغذیه جنبش ضد دیکتاتوری خلق ما باشد .

اسلام مکتب و طرح فرهنگ انقلابی تشیع راستین و معرفی و توضیح نقش روحانیت مترقی بعنوان عالمان متعهد دین که نه بعنوان شغل و کار روزمره  بلکه بعنوان ادامه دهندگان راه پیامبران و امامان مسئول تمام رخدادها و جریانات زمان خویشند همه این مضامین که هسته اصلی محتوای پیام شهید شاهد ما را تشکیل میداد بزرگترین عامل بسیج ایدئولوژیک  – سیاسی خلق ما علیه استبداد و اختناق شاه شد .

و اینک نیز که دیو پلید استبداد از پای درآمده است و ما به سازندگی و تلاش برای انقلاب اجتماعی – فرهنگی میپردازیم ادامه راه معلم بزرگ دکتر شریعتی میتواند و باید غنابخش انقلاب فرهنگی ما باشد .

در این سالروز شهادت آن مهاجر بزرگ ادامه راهش را وظیفه همه مسلمانان متعهد میدانیم .

 طلاب مدرسه شیخ عبدالحسیننویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 25, 2015 965 بازدید       [facebook]