[]


اعلامیه از طرف « داغداران – منتقمان آماده شهادت ایران و جوامع متعهد.»( تیرماه ۱۳۵۶)

اعلامیه از طرف « داغداران – منتقمان آماده شهادت ایران و جوامع متعهد.»

تیرماه ۱۳۵۶

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 9, 2017 253 بازدید       [facebook]