[]


پیام اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا به خانواده شریعتی (مهر ۱۳۵۶)

پیام اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا

(پیام کنگره شریعتی) به خانواده شریعتی

تاریخ: مهر ۱۳۵۶

سیزدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، این نشست را به علی شریعتی اختصاص دادند و نامش را «نشست شریعتی» گذاشتند. این کنگره در مهر ۱۳۵۶ برگزار شد و به همین مناسبت خطاب به خانواده شریعتی پیام ذیل را ارسال کرد.

پیام کنگره شریعتی ( سیزدهمین نشست سالانه ) اتحادیه انجمنهای

اسلامی دانشجویان در اروپا به خانواده شریعتی

بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه

و منهم من ینتظر و مابد لوا تبدیلا  ( احزاب – آیه  ۲۳ )

« از مومنان ، مردانی هستند که به پیمانه خویش با خداوند وفا کردند و

بعضی از ایشان تعهد خویش را بسر برده ( و شهادت یافته ) اند و بعضی

دیگر از ایشان به انتظار نشسته اند و بهیچ وجه تغییری نیافته اند. »

 سیر از خود بیگانگی امت اسلام که زمینه استیلا و چیرگی اش تا به امروز ، از واپسین دم حیات پیامبر ( ص ) با پیروزی « اسلام اشرافیت » بر  « اسلام عدالت » فراهم آمد ، همواره سنگر مقاوم تشبع راستین علوی را پیش روی خویش دیده است . همیشه شیعه راستین علی با « جور حکومتی ، ظلم طبقاتی و جهل عمومی » از بنیاد جنگیده است .

 در این راه ، در راه تحقق بخشیدن به آرمان خدایی دین توحید ، شریعتی به شهادت رسید . با شهادت او ، بر گذر تاریخ مستضعفین زمین شهیدی دیگر نشست ، که زندگیش تمامی وقف بیداری محکوم شدگان و به قیام خوانی آنان بود .

 طرح مجدد اسلام اصیل ، مذهب انقلابی ای که بدست خداوندان « زر و زور و تزویر » به از خود بیگانگی کشیده شد و از « نهضت به نظام » تبدیل گشت ، و در روند این تبدیل به صورت « مذهب رسمی » درآمد و همه مفاهیمش در ‌پهنه تحولات اجتماعی وارونه شد ، در زمان ما پاسخ به نیازی بود که به همت والای شهید شریعتی به انسان مسلمان گرفتار نظامهای ظلم طاغوتی عرضه گشت .

 عرضه داشت این مکتب به گونه اصیل و راستینش ، نسل ما را از سرگشتگی ، فرهنگ زدگی و فریفتگی کاذب رهانید ، بایمان رساند و شخصیت بخشید و با سرچشمه های اصیل و اولیه مذهبش پیوند داد .

 کوشش خلاق و حرکت آفرین شریعتی در تکیه بر « عامل آگاهی » براساس واقعیات عینی و ملموس و ساخت اجتماعی جامعه و اندوخته فکری خلق و در رابطه با نیاز فطری آدمی ، بر بنیان رهنمودهای خدایی دین توحید در حیات جامعه ما بی نظیر و در تاریخ سراسر خون و شهادت تشیع علوی ، استمرار دهنده مبارزه برعلیه ظلم و زنده کننده سنت پرافتخار شهادت بود .پویایی عظیم شریعتی در زدودن گرد و غبار نشسته بر سرچشمه های اصیل و اولیه اسلام راستین و شناساندن دین « آگاهی و قدرت » به نسل خودباخته و سرگشته و به توده عوام تخدیر شده ما ، چنان حرکتی بوجود آورد که دشمنان مردم را – قدرتمندان مسلط بر جامعه ، آنها که از جهل مردم تغذیه میکنند و از آگاهی مردم می هراسند و در تلاش اند تا توده مردم را همواره « عوام کالانعام » نگهدارند – از همان آغاز بوحشت انداخت . رژیم طاغوتی پهلوی که مشروعیت و شالوده موجودیت خویش را از استعمار جهانی میگیرد ، در مقابله با شریعتی و نهضت عمیق فکری او با استفاده از همه امکانات ضد خلقی خود بسیج شد .

 در قوام بخشیدن به ساز و کارهای این بسیج ضد خلقی و در سرکو حرکت آگاهی بخش شریعتی ، روحانی نمایان وابسته برژیم و شبه روشنفکران غربزده و چپ نما ، بهترین یاری ها و مساعدتها را به رژیم رساندند . این گروهها که موانع بزرگی در سر راه آگاهی و آزادی و انتخاب و هدایت راستین مردم بوده اند ، هر یکذاز مواضع و منافع خاص خویش با بکارگیری امکانات وسیعی که در اختیار دارند و با نفی ، تخطئه ، ایجاد توطئه و اتهامات ضد انسانی ، به مبارزه با حرکت شریعتی پرداختند . در این میان روحانی نمایان کارگزار « مذهب رسمی » و آن قشر از روحانیت پاسدار « استبداد دینی » ، در تحمیق مردم و شوراندن عوام بر ضد این حرکت ، بزرگترین ضربات را وارد آوردند . اگر شهید شریعتی از طرف این گروه ، به بی دینی و لامذهبی متهم میشد و اینان پلیدترین فحاشی ها را نسبت باین انسان والای زمان ما روا میداشتند ، شبه روشنفکران و چپ نماها نیز به بهانه تکیه اش به مذهب ، با افتراهای منظم و مداومی که در تحریف حقایق و نظرات و نوشتجات وی میکردند ، می کوبیدندش .

 غربتی که ، در همهٔ سالهای فعالیت شریعتی بوسیله « زورمندان و فریبکاران » جامعه بر او و بر نهضت فکری او اعمال شد ، چنان انبوه و یأس آور بود ، که اگر ایمان خدایی شریعتی به حقانیت اندیشه و عملش نبود ، و اگر پاسخ جدی ، آگاهانه و متعهد نیروی جوان جامعه ، یک صدا و یکپارچه بلند نشده بود ، در همان آغاز ارتجاع و ضد خلق پیروز میشد . اما چنین نشد ، شریعتی که وجودش مالامال از عشق « علی » بود و هستی اش سرشار از شیفتگی به « ابوذر » ، در تحمل غربت و پایداری در مقابل ناروایی ها ، دشمنی ها و حق کشی ها ، همچون « علی » و « ابوذر » تا پای جان در جناح خلق ایستاد ، تن به خواری ، اسارت اندیشه نداد ، زبان جز به بیان حقیقت نگشود و قلم جز به خدمت اثبات حقانیت نبرد ، حق طلبانه مستضعفین زمین بکار نبست . این چنین شد که نسل ما در شریعتی ، سیمای راستین مسلمانی قرآن را دید ، که همچون چهره روشن و نیرومند یک « امید » در « ظلمت عام شب ظلم و جهلی » که افکار و اندیشه ها را به یأس و نابودی و انحراف دچار کرده و سکوت و هراس را بر همه جا چیره ساخته ، و « یأس » را تنها ایمان استوار خلق گردانده ، همچون « جرقه ای در ظلمت و انفجاری در سکوت » ، از اعماق سیاهی ها و از انبوه تباهی ها ، بیرون آمد .

 نسل ما اندیشه انقلابی ژرف و بیکران شریعتی را ، اندیشه ای را که بر بنیان حقیقت اسلام استوار است ، نه تنها در دوران ما ، که برای نسلهای آینده جامعه ما و امت اسلام ، راهگشا و راهیاب میداند .

 جنبش اسلامی جامعه ما دوران سخت حیاتی و تعیین کننده ای را میگذراند . پیروزی این جنبش و در نتیجه آزادی راستین خلق مستضعف ما ، آنچنان که شهید شریعتی به درستی تشخیص داد – و در راه تحققش جان باخت – در گرو اهمیت ویژه ای است که باید به « عامل آگاهی » داد . غنا و قوامی که این جنبش با اندیشه انقلابی شریعتی گرفته است و جهاد مستمر شاگردان و یاران شریعتی ، که مصمم به ادامه راه وی و تحقق بخشیدن به آرمان خدایی اویند ، ضامن پیروزی این جنبش است .

 سازمان ما که همواره آموزش اندیشه خلاق شهید شریعتی را محور برنامه ایدئولوژیک خویش قرار داده است ، افتخار دارد که به پاس حرمت بیکران این روح بزرگ عصر ما ، پاکترین درودهای خود را تقدیم خانواده مبارز و آزاده شریعتی کرده ، نشست امسال خود را « نشست شریعتی » نامید ، و به « یاد همواره زنده » او روز  ۲۶ اردیبهشت ( روز هجرت مجاهد شریعتی از زندان بزرگ ایران ) را ، « روز شریعتی » اعلام کند .

 نسل ما هرگز خاطره این « ابوذر زمان » ،

و تاریخ فردای ما ، سیمای تابناک این شهید جاودانه تاریخ اسلام را از یاد نخواهد برد .

 او برای ما و برای نسلهای آینده تاریخ ما زنده است ،

شهیدی است جاوید ،

             شهیدی که

«در قیام هر عصری و در میانه هر نسلی »

                             تنها برانگیخته میشود .

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا

مهر ماه ۱۳۵۶

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 15, 2018 400 بازدید       [facebook]