[]


پیام جوانان مسلمان انقلابی گامبیا (تیر ۱۳۵۶)

 

 نامه دبیر کل جوانان مسلمان انقلابی گامبیا

 تاریخ: تیر ماه ۱۳۵۶

نامه‌ جوانان مسلمان انقلابی گامبیا به استاد شریعتی به مناسبت شهادت علی شریعتی

ای پدر محبوب و گرامی

عده کثیری از مبارزان و انقلابیون اسلامی سلامتی و موفقیت همه روزه شما و خانوده‌تان را در مبارزه با استعمار بین المللی که ابلیس و بستگانش نامیده میشود پیروز در استقرار و استحکام این جامعه اسلامی و نجات آن از گناهان دنیوی موفق باشید .

ما ملت گامبیا ، یک ملت مبارز و انقلابی اسلامی میباشیم. کشورمان در غرب آفریقا واقع شده و از شهید همیشه زنده علی شریعتی فرزند عظیم الشأن و عزیز آن پدر سرمشق میگیرد و فداکاری ها، ایثار و مبارزات او را بالاترین مثال زندگی اش قرار میدهد .

تاریخ و بشریت هرگز نباید آنرا فراموش کند که ارشاد و مبارزات علی شریعتی در بثمر رسیدن انقلاب اسلامی سهم بسیاری داشت و طبعاً این شخصیت بزرگ انعکاس نوری است که از یک روشنائی عظیم منشعب میشود و از روح و تقدس آن پدر گرامی سرچشمه میگیرد و امروز مشاهده میفرمائید چگونه نام و مقام پدر تمامی انقلابیون را بر شما نهاده اند.

برادرمان علی شریعتی جسماً از بین ما رفته است ولی اندیشه او برای همیشه پایدار و در طول تاریخ زنده خواهد ماند .

نام و کوشش علی شریعتی در هر زمان جاودانه مانده، علی شریعتی یک رسالتی را به پایان رسانیده و تحولات توام با پیروزیهای عظیمی را که در ایران بوقوع پیوسته است بوجود آورد . ایران امروز یک کشور اسلامی است که مانند صخره ای استوار و محکم است .

در طول این مدت برای دستیابی به این پیروزی مشکلات کم نبوده است ، علی شریعتی سمبل وفاداری و نمونه ای بی مثال در دینداری ، درک محرومان و مستضعفان بوده است ، اصالت و عزم قوی او در هواخواهی و حمایت از پاکی و استمرار عظمت اسلام بی همتا بوده است ، علی را یک سازمان ده ، معلم ، و خردمند نادرالوجود میدانیم و دوراندیش ، علی شریعتی بعنوان رهبر یک انقلاب بزرگ اسلامی با تمام معنایش در مورد او صدق میکند.

 علی شریعتی یک مسلمان ، یک سیاستمدار و یک زمامدار برجسته بود که در صحنه سیاست تسلط غیرقابل توصیفی داشت. او یک مبارز سخت و بی باک ضد امپریالیسم و تمامی زورگویان جهان شناخته شده است.

 بعنوان یک عالم لشکرکش یک زمامدار، یک روشنفکر و یک دانشمند، قاطعبت او در مبارزات بنفع محرومین که امروزه این مبارزات شکفته تر و اهمیت بیشتر تاریخی داشته، سهم بزرگی دارد. پیروزی اش در قیام علیه امپریالیزم، فاشیزم و صهیونیزم، رهائی انسانها از بندهای عبودیت و کنیزی عالمگیر بوده است.

علی شریعتی  یک جهانگرای مبارز و زمامدار جنبشهای انقلابی جهان اسلام بوده. وی نقش تاریخی اش را در هدایت انقلاب در مسیر صحیح از لحاظ سوق الجیشی و تاکتیکی که نتیجه اش را امروز در همین جهان آگاه و رشد یافته و اسلامی که میبینیم، استادانه ایفا کرده است.

در ایجاد یک جنبش قوی و تقویت ملت انقلابی و اسلامی ما در گامبیا حرکت موثری داشت خارج از زندگی پرعظمتش، علی تعالیم و دروس پیغمبر اکرم را با دانائی و درایت خاصی تدریس مینمود و در پرورانیدن و فرا دادن این دروس خلاقیت مخصوصی بکار میبرد.

 در بین کارهایش بعنوان یک زمامدار متفکر و یک رهبر انقلابی بزرگ علی شریعتی توانست خود را در صف همگامان و همرزمان پیغمبر قرار دهد . دشمنان اسلام با عقاید بوژوازی و فرصت طلبی سعی بر بی اعتبار کردن کوشش ها و نام علی شریعتی مینمایند.

 بهرحال زحمات تاریخی علی غیرقابل انکارند و این زحمات مبین زیر بنای شخصیتی او بعنوان یک انقلابی متفکر میباشد. بدگوئی و افتراهای فرصت طلبان علیه علی نمیتواند خدشه یا تیرگی بر چهره و زمامداری و لوحه اعمال همیشه درخشان او که در طول تاریخ باقی خواهد ماند بوجود بیاورد. و جاودانه بعنوان یک الهام بمثال گرفته خواهد گردید چون او یک مبارز علیه ظلم و حرمان است و یار بینوایان و مستضعفان جهان نامیده شده است.

روشها و مواضعیکه در برابر علی شریعتی و کارهای او گرفته شده است بسیار مشخص و روشن میباشد چون بین انقلابیون مسلمان راستین و رویزیونیست های متجدد تفاوت بسیاری را میتوان دید. این بهیچوجه یک پیامد تاریخ گذشته نیست بلکه مشکل جاری با اهمیتی فراوان است.

 در وضعیت کنونی، وقتیکه جریان انقلابی در امتهای مسلمان در کشورهای متعدد جهان بپا میخیزد، وقتیکه نهضت آزادیخواهی ضد امپریالیسم با جنبشهای تمامی قاره ها را در بر مبگیرد، وقتیکه بحران سرمایه داری و سوسیالیزم ( اشتراکیت ) جوامع بورژوازی و رویزیونیستی را بیش از پیش متشنج میسازد . تعالیم و کار علمی شریعتی مسلمانان محروم و مظلوم را به راه حقیقت و آزادیخواهی برای رهائی از یوغ سوسیالیزم ، امپریالیزم، سرمایه داری، بسوی پیروزی آزادی ،دموکراسی و اسلام هدایت میکند همگی مان باید دنباله رو کوشش و کار همیشه زنده علی شریعتی باشیم و آن موجودی که او را نفی کند بجز فرصت طلب، نامرد و بزدل نامی بر روی او نمیتوان نهاد.

 امروز، جنبشهای آهنین مان بما احساس شعف، افتخار، سرور و قاطعیت برای دریافتن حقیقتی بنام علی شریعتی میدهد. علی نابغه زمانه ما و دست پرورده استادی بزرگ چون شما است. بله آن استاد بزرگ و استاد همه ما انقلابیون شمائید. او زیر سایه ای مردی چون شما تعلیم یافت و با شرایطی که برایش ایجاد کردید شخصیتش رشد کرد و برای همین است که او قادر بود سخت ترین نرده های آهنین ابتذال را بشکند. او عمر خودش را زیر پا گذاشت تا چشمه ای از الهام ، زندگی با حیات، احساس به جای بی تفاوتی به جهانیان اهدا کند.

 از میان شایستگیهای فرزندتان، ما انقلابیون مسلمان گامبیا آگهی او را با درجات و معیارهای مختلفش اتخاذ کرده ایم.

 آری، دانشتان، دینداریتان و سیاست اجتماعیتان، انسانیت و همنوع زیستان و صبر و شکیبایتان، تعمق و علمتان را الگوی خود قرار میدهیم. پربهاترین  هدیه ای که بشریت به شما مدیون است علی شریعتی است. به فرزندتان و به آنهائیکه امروزه راه او را، هنر او را، اندیشه او را، و هنر اندیشیدن او را دنبال میکنند طعم واقعی آزادی، اصالت، طهارت، ثابت قدمی، استواری، وفاداری عفت فکر، استقلال روح را چشیده اند.

 آن راهی که به علی شریعتی نشان داده اید برای ما یک دنیا تاریخ است که با حروف طلائی نوشته شده است. ملت مسلمان گامبیا با دروس درخشانیکه از علی آموخته است برای خود یک افتخار، احترام، و امتنان کسب کرده و همیشه از شما که علی را به این جهان بخشیده اید از سخاوتتان، فضلتان کوشش و تجربیات مبارزاتیتان نهایت سپاس را دارد.

 انقلابیون مسلمان آفریقا ، بطورعام و انقلابیون گامبیا و رهبر آنان بطور خاص که علی مثال بزرگ آنهاست، افتخار دارند شما را بعنوان چشمه الهام سیاست، رهبریت، یاور، و راهنمای آنها انتخاب کنند.

پاسخ به نامه ما تشویق کننده و مراد ما خواهد بود.

 بنام ملت مسلمان محروم گامبیا مرا جفت فرزندتان علی شریعتی فرزند خود بدانید و بخوانید.

          کاماریمبا ککوئی  سامباسانیانگ
      دبیرکل جوانان مسلمان انقلابی گامبیا

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 8, 2017 613 بازدید       [facebook]