[]

پوران شریعت‌رضوی: مرید نه؛ عاشق! | سوسن شریعتی (متن سخنرانی در کانون توحید به مناسبت مراسم بزرگداشت پوران شریعت‌رضوی ـ ۲ اسفند ۱۳۹۷)

پوران شریعت‌رضوی: مرید نه؛ عاشق!

سوسن شریعتی

مکان: کانون توحید

تاریخ: ۲ اسفند ۱۳۹۷ (به مناسبت مراسم بزرگداشت پوران شریعت رضوی)

این دفعه را قرار است در باره پوران شریعت رضوی صحبت کنم و نه علی شریعتی. این هم تقدیر ما بوده است- تقدیری خود خواسته و پر اعجاز-پذیرش میراث؛ پدری باشد یا مادری. و باز همان مشکل همیشگی، همان سوءظن: از کجا معلوم؟ از کجا معلوم که بی طرفانه است، از کجا معلوم که جانبدارانه نباشد؟
اما امروز مسئله این نیست. مسئله این است که صحبت کردن از کدام یک سخت تر است؟
صحبت کردن از کسی که کوتاه زیست؛ از آن دست ستاره هایی که یک دم در این ظلام می درخشند و می روند و بدل به یک حسرت می شوند سخت تر است و یا صحبت کردن از کسی که بلند زیست، باقی ماند و تکیه گاه شد؟
صحبت کردن از آن کس که متفکر است، مرد ایده ها ست و گشودن افق های جدید و انداختن امید و هوسِ« جایی دیگر – جوری دیگر»؛ آن کس که دعوت می کند به آزادی سخت تر است و یا آن کس که زن زندگی است می شود سقف، دامنِ امن، امنیت و در پی تدارک شرایط تحقق آزادی است؟

(بیشتر…)

پوران شریعت‌رضوی؛ معمار و طراح زندگیِ خود | رباب مزینانی (امامزاده عبدالله ـ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷)

پوران شریعت‌رضوی؛ معمار و طراح زندگیِ خود*

رباب مزینانی

مکان: امامزاده عبدالله شهر ری

زمان: 28 بهمن 1397

ای شمس دل ما، بانوی مهر و زیبایی
ای شمس دل ما، بانوی مهر و آیینه
آفتاب وجودت را از ما دریغ مدار، جوانه ای در سینه داریم که برای سرزدن در سرزمین عشق، حیات را از تو می طلبد.

(بیشتر…)

آبشار طوفانی زندگی… | مونا شریعتی (مراسم خاکسپاری ـ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷)

آبشار طوفانی زندگی…

مونا شریعتی

مکان: امامزاده عبدالله شهر ری

زمان: 28 بهمن 1397

 

متن زیر توسط مونا شریعتی در مراسم به خاکسپاری پوران شریعت رضوی در تاریخ 28 بهمن 1397 در امامزاده عبدالله قرائت شده است.

(بیشتر…)