[]


در حاشیه متن؛دفترهای بنیاد_ دفتر اول(۱۳۷۹)

738-small-thu

در حاشیه متن

دفترهای بنیاد (اول) – چاپ اول: 1379؛ 208 صفحه رقعی.

(بیشتر…)


بازشناسی اندیشه‌های شریعتی؛ ویژه نامه دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۷۹)

747-small-thu

بازشناسی اندیشه‌های شریعتی

 

مجموعه مقالات همایش بازشناسی اندیشه‌های دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مهرماه 1379.

ویژه‌نامه، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ چاپ اول 1379 تا 1380؛ سه جلد وزیری.

 

(بیشتر…)


فهرست توصیفی آثاردکترشریعتی؛عبدالرحیم قنوات(۱۳۷۹)

123-002

فهرست توصیفی آثاردکترشریعتی

نویسنده: عبدالرحیم قنوات؛ مشهد ،نشر انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد؛ چاپ اول ۱۳۷۹؛ ۱۹۱ صفحه رقعی.

 

(بیشتر…)


بار دیگر شریعتی ؛محمد مهدی جعفری (۱۳۷۹)

752-small-thu

بار دیگر شریعتی

خاطرات دکتر محمدمهدی جعفری؛

به کوشش: سیدقاسم یاحسینی،

تهران، نشر نگاه امروز؛ چاپ اول 1379؛ 223 صفحه رقعی. (بیشتر…)


دیدگاه چهارم و سخنگوی آن دکتر علی شریعتی؛ حسین توانائیان‌فرد(۱۳۷۹)

757-small-thu

دیدگاه چهارم و سخنگوی آن دکتر علی شریعتی

دکتر حسن توانائیان‌فرد؛

تهران، انتشارات چاپخش؛ چاپ اول 1379.   157صفحه رقعی. (بیشتر…)


شریعتی در دانشگاه مشهد (۱۳۷۹)

761-small-thu

شریعتی در دانشگاه مشهد

 

به کوشش: ناصر آملی؛

مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد؛ چاپ اول 1379.  166 صفحه رقعی. (بیشتر…)


جایگاه علم و روش در اندیشه دکتر شریعتی؛محمدعلی ذکریایی (1379)

785-small-thu

جایگاه علم و روش در اندیشه دکتر شریعتی

محمدعلی ذکریایی؛

مشهد: نشر جهاد دانشگاهی مشهد؛ چاپ اول 1379، 248 صفحه رقعی. (بیشتر…)


دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر «شدن»(سیدمحمد حسینی‌بهشتی)1378.

791-small-thu

دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر «شدن»

 

سیدمحمد حسینی‌بهشتی؛

تهران، نشر بقعه؛ چاپ دوم 1378، صفحه 109رقعی.

 

(بیشتر…)


شریعتی تنهای نسل‌ها همراه عصرها، حمزه سلیم بیگی( ۱۳۷۸)

1 003

شریعتی تنهای نسل‌ها همراه عصرها

نویسنده: حمزه سلیم بیگی،تهران، نشر نوین پژوهش، چاپ اول ۱۳۷۸، قطع رقعی ص۶۰

 

 


معبدی در کویر باز خوانی عرفان در اندیشه دکتر شریعتی، امیر رضایی( ۱۳۷۸)

 

1 001

معبدی در کویر

باز خوانی عرفان در اندیشه دکتر شریعتی

نویسنده: امیر رضایی، تهران، ناشر قصیده، چاپ اول ۱۳۷۸، قطع رقعی، ص۱۲۸.

این کتاب حاصل درس گفتارهای است که نویسنده در سال ۷۷ در پژوهش‌های فرهنگی دکتر شریعتی ارائه داده است. درس گفتارهای که به شرح کلی سیر انقلاب روحی دکتر می‌پردازد تا نشان دهد که عرفان شریعتی زاده یک تحول و دگرگونی اساسی در ساختار وجودی او بوده است.