[]

برداشتهای دکتر علی شریعتی از آیات قرآن مجید | عبدالکریم شریعتی مزینانی (۱۳۷۹)

005

برداشتهای دکتر علی شریعتی از آیات قرآن مجید

نویسنده: عبدالکریم شریعتی مزینانی؛ تهران، نشر سایه؛ چاپ اول ۱۳۷۹؛ ۱۵۹ صفحه رقعی.

(بیشتر…)

فهرست توصیفی آثاردکترشریعتی | عبدالرحیم قنوات (۱۳۷۹)

123-002

فهرست توصیفی آثاردکترشریعتی

نویسنده: عبدالرحیم قنوات؛ مشهد ،نشر انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول ۱۳۷۹، ۱۹۱ صفحه رقعی.

(بیشتر…)

بار دیگر شریعتی | محمد مهدی جعفری (۱۳۷۹)

 1 008

بار دیگر شریعتی

خاطرات دکتر محمدمهدی جعفری

به کوشش: سیدقاسم یاحسینی؛ تهران، نشر نگاه امروز، چاپ اول 1379، 223 صفحه رقعی.

(بیشتر…)

شریعتی در دانشگاه مشهد | ناصر آملی (۱۳۷۹)

 1 011

شریعتی در دانشگاه مشهد

به کوشش: ناصر آملی؛ مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول 1379.  166 صفحه رقعی.

(بیشتر…)

جایگاه علم و روش در اندیشه دکتر شریعتی | محمدعلی ذکریایی (۱۳۷۹)

 1 012

جایگاه علم و روش در اندیشه دکتر شریعتی

نویسنده: محمدعلی ذکریایی؛ مشهد، نشر جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول 1379، 248 صفحه رقعی.

(بیشتر…)

روشنفکران ایرانی و غرب | مهرزاد بروجردی (۱۳۷۸)

 

 

photo_2018-10-16_15-31-54

روشنفکران ایران و غرب

نویسنده: مهرزاد بروجردی، مترجم، جمشید شیرازی، تهران، چاپ سوم خرداد ۱۳۷۸، قطع رقعی، صفحه ۲۴۰،تیراژ ۳۳۰۰

(بیشتر…)

دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر «شدن» | سیدمحمد حسینی‌ بهشتی (۱۳۷۸)

 6397749

دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر «شدن»

نویسنده: سیدمحمد حسینی‌بهشتی؛ تهران، نشر بقعه، چاپ دوم 1378، صفحه 109رقعی.

(بیشتر…)

شریعتی تنهای نسل‌ها همراه عصرها | حمزه سلیم بیگی (۱۳۷۸)

1 003

شریعتی تنهای نسل‌ها همراه عصرها

نویسنده: حمزه سلیم بیگی؛ تهران، نشر نوین پژوهش، چاپ اول ۱۳۷۸، قطع رقعی ص۶۰

 

 

معبدی در کویر باز خوانی عرفان در اندیشه دکتر شریعتی | امیر رضایی (۱۳۷۸)

 

1 001

معبدی در کویر

باز خوانی عرفان در اندیشه دکتر شریعتی

نویسنده: امیر رضایی؛ تهران، ناشر قصیده، چاپ اول ۱۳۷۸، قطع رقعی، ص۱۲۸.

(بیشتر…)

شریعتی به روایت اسناد ساواک | انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی (۱۳۷۸)

photo_2017-12-24_15-41-58

شریعتی به روایت اسناد ساواک

شریعتی به روایت اسناد ساواک ( سه جلد)؛ تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ اول ۱۳۷۸، سه جلد وزیری

(بیشتر…)