[]


روشنفکری و اندیشه دینی؛ دکتر غلامعباس توسلی (۱۳۷۹)

001

روشنفکری و اندیشه دینی

رهیافت جامعه شناختی به آثار و اندیشه دکتر علی شریعتی(مجموعه مقالات)

دکتر غلامعباس توسلی، نشر قلم، چاپ اول ۱۳۷۹، ۴۶۹ص رقعی.

 

001

 

این کتاب شامل مجموعه مقالاتی است که به صورت سخنرانی یا مقاله در مجامع دانشجویی و دانشگاهی و یا سالگرد شریعتی توسط نویسنده ارايه شده‌اند، این مقالات به گفته نویسنده هر چند که دارای هدف مشخص و معنی هستند اما میان شیوه کار و مشی شریعتی با این مقالات پیوستگی و ارتباط نزدیک وجود دارد. بخش اول کتاب به مقاله‌ای اختصاص دارد که به شرح مختصر زندگی و تحلیلی جامع از اندیشه شریعتی می‌پردازد. بعدها این مقاله همراه چند مقاله دیگر توسط حامد الگار استاد دانشگاه برکلی آمریکا به انگلیسی ترجمه شد و به نام «درباره جامعه شناسی اسلام» در همان دانشگاه به چاپ رسید و پس از مدتی به زبانهای عربی و اسپانیایی نیز چاپ شد.
مقالات بعدی با نقش دکتر به عنوان آغازگر «انقلاب فرهنگی» آغاز و به روش علمی دکتر و تکیه او برتاریخ و دیدگاهش نسبت به نهضت و نهاد و… خاتمه یافت .

بخش دوم کتاب مجموعه سخنرانیهای است که عمدتا در باره دین و جامعه و فلسفه تاریخ پرداخته است و آخرین مقاله بحثی است در مورد مدینه فاضله بونصر فارابی .نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 10, 2016 285 بازدید       [facebook]