Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


استاد مطهری و روشنفکران؛ اکبر رحمتی (۱۳۷۸)

استاد مطهری و روشنفکران

گردآورنده: اکبر رحمتی، چاپ نخست: ۱۳۷۸، تهران، انتشارات صدرا

کتاب «استاد مطهری و روشنفکران» که در اردیبهشت ۱۳۷۲ از سوی انتشارات صدرا به بازار راه می یابد  به گفته اکبر رحمتی در مقدمه این متن، «مشتمل است بر مباحثی منتخب از آثار استاد شهید آیه الله مطهری که وجه مشترک آنها این است که همه آنها نقد اندیشه های روشنفکران مسلمان پیرامون مسائل اسلامی است و طی آن لغزش های فکری آنان که غالبا ناشی از کم اطلاعی آنها از معارف اسلامی بوده آشکار گردیده است.این کتاب شامل هفت بخش می باشد». بخش دوم این کتاب  «نقدهایی از استاد شهید بر آثار دکتر شریعتی» است که در آن بخشی از کتاب اسلام شناسی و کتاب از کجا آغاز کنیم؟ مورد نقد قرار گرفته است. این نوشته ها پس از مرگ استاد مطهری پخش شده و از همین رو واکنش ها واعتراضاتی را پس از چاپ بر انگیخت.

 ≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 5, 2020 904 بازدید       [facebook]