[]


فهرست توصیفی آثاردکترشریعتی؛عبدالرحیم قنوات(۱۳۷۹)

123-002

فهرست توصیفی آثاردکترشریعتی

نویسنده: عبدالرحیم قنوات؛ مشهد ،نشر انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد؛ چاپ اول ۱۳۷۹؛ ۱۹۱ صفحه رقعی.

 

123-002

در کتاب حاضر مبنای کار بجز عناوین اندکی که در این مجموعه نیامده است؛ مجموعه آثار به روز است.نظم و ترتیب این فهرست با نظم و ترتیب مجموعه آثار تفاوت دارد ،در این فهرست تک تک کتب، مقالات، متن درسها، سخنرانی‌ها، و نوشته‌های حتی کوتاه ولی مستقل نیز لحاظ شده است.ترتیب کار الفبایی است. ابتدا مشخصات کتابشناختی هر اثر آمده و به دنبال آن معرفی مجملی از اثر مورد نظرقرار گرفته است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 8, 2016 311 بازدید       [facebook]