[]


بار دیگر شریعتی ؛محمد مهدی جعفری (۱۳۷۹)

752-small-thu

بار دیگر شریعتی

خاطرات دکتر محمدمهدی جعفری؛

به کوشش: سیدقاسم یاحسینی،

تهران، نشر نگاه امروز؛ چاپ اول 1379؛ 223 صفحه رقعی.

 

752-small-thu

 

این کتاب مجموعه خاطرات دکتر جعفری است که توسط آقای یا حسینی به رشته تحریر در آمده است. از ویژگی‌های این کتاب پرداختن به جریانات و ناگفته‌های شخصیت، زندگی و مبارزات شریعتی است. وقایعی همچون نظر رهبران اولیه سازمان مجاهدین خلق نسبت به شریعتی، موضع‌گیری شریعتی در مورد جریانات 1354 سازمان مجاهدین، چگونگی و چرای اختلاف شهید مطهری با دکتر شریعتی، ماهیت فرقان و نسبت آن با شریعتی، مواضع روحانیت همچون مصباح یزدی و شهید بهشتی در مورد شریعتی، و مواردی از این دست بی‌شک به روشن کردن زوایای تاریک وقایع تاریخی کمک خواهد کرد.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 8, 2015 737 بازدید       [facebook]