[]


دستنوشته بازگشت به خویش۱۳۵۵

58-19-1386-4-11-17-31-55-D6E8دستنوشته بازگشت به خویش(pdf)

زمان نگارش دستنوشته حاضر به اوایل سال 1355 مربوط است. این دستنوشته در کتاب بازگشت [مجموعه آثار 4] منتشر شده است.ما فقط فصل اول این دستنوشته را در اینجا آورده‌ایم.

 به این وسیله بخشی از دستنوشته‌های معلم شهید دکتر علی شریعتی بصورت PDF در دسترس دوست‌داران او و محققان گرامی قرار می‌گیرد. در باره این دست‌نوشته‌ها تذکر نکات زیر ضروری است: (بیشتر…)


دستنوشته بخشی از گفتگوهای تنهایی۴۹-۱۳۴۶

59-20-1386-4-11-17-34-10-CB6Aدستنوشته بخشی از گفتگوهای تنهایی(pdf)

زمان نگارش دستنوشته حاضر به سالهای 1346 تا 1349 مربوط است. این دستنوشته در کتاب گفتگوهای تنهایی [مجموعه آثار 33] منتشر شده است.

به این وسیله بخشی از دستنوشته‌های معلم شهید دکتر علی شریعتی بصورت PDF در دسترس دوست‌داران او و محققان گرامی قرار می‌گیرد. در باره این دست‌نوشته‌ها تذکر نکات زیر ضروری است: (بیشتر…)


نامه در کودکی ۲۱-۱۳۲۰

نامه دوران کودکی

شریعتی این نامه را در سنین هشت یا نه سالگی به عموی خود در مزینان نوشته است .

 

61-22-1386-4-11-17-38-50-E76


دست خط شریعتی در حاشیه ابلاغیه ژاندارمری مشهد.۱۳۴۹

«پشتم به خاک نمی‌رسد»271-94-1389-7-7-14-16-39-CA5

پاسخ شریعتی به محدود کردنِ فعالیت‌هایش. ۱۳۴۹.
بهانه آوردن ساواک و رؤسای دانشگاه برای محدود کردن فعالیت‌های شریعتی در سال ۱۳۴۹ همراه با پاسخ او در ذیلِ نامه. حاشیه‌نویسی بالای نامه  از احسان شریعتی است در سال ۱۳۵۸. (بیشتر…)


دست خط شریعتی در پشت کارت پستال نگهبان بند کمیته مشترک.۱۳۵۲

آیا این غنچه باز می‌شود؟

سال‌ها پس از انقلاب این کارت پستال در اختیار خانواده شریعتی قرار گرفته است. تاریخِ نوشته شدنِ این کارت اسفندماه ۱۳۵۲ است. علاوه بر کارت پستال، مشروحِ خاطره‌ی این سرباز نگهبان از علی شریعتی نیز ضمیمه شده است. (بیشتر…)


استعفای شریعتی از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌۱۳۵۶

استعفای شریعتی از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۶، در تدارک برای خروج از کشور، علی شریعتی از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌ی فاطمه‌ی زهرا در روستای کاهه استعفا می‌دهد. دست‌نویسِ استعفانامه‌ی او ضمیمه شده است.

455-372-1389-9-30-12-47-47-C629