[]


دستنوشته بازگشت به خویش۱۳۵۵

58-19-1386-4-11-17-31-55-D6E8دستنوشته بازگشت به خویش(pdf)

زمان نگارش دستنوشته حاضر به اوایل سال 1355 مربوط است. این دستنوشته در کتاب بازگشت [مجموعه آثار 4] منتشر شده است.ما فقط فصل اول این دستنوشته را در اینجا آورده‌ایم.

 به این وسیله بخشی از دستنوشته‌های معلم شهید دکتر علی شریعتی بصورت PDF در دسترس دوست‌داران او و محققان گرامی قرار می‌گیرد. در باره این دست‌نوشته‌ها تذکر نکات زیر ضروری است:

1- این نوشته‌ها صرفا برای استفاده غیر مادی و غیرتجاری در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و هرگونه استفاده مالی و تجاری از آنها ممنوع است.

متاسفانه در سالهای اخیر سودجویی‌های فراوانی از آثار و نام شریعتی صورت گرفته‌ است .پیشتر برخی افراد بصورت غیرقانوی کتابهای او را منتشر می‌کردند. بعدها کتابسازی‌های عجیبی نیز انجام شد. مانند کاری که با تقطیع و جداکردن بخشی از نوشته‌های منتشر شده‌ی شریعتی صورت گرفت و در اقدامی غیراخلاقی منتشر گردید. در این سالها برخی افراد یا نهادها نیز نوارهای سخنرانی شریعتی در کنار مداحی‌هاو مجالس وعظ دیگران، بدون هیچگونه اجازه‌ای از بنیاد و جهت سودجویی منتشر کردند. در سال گذشته اما روندی تازه به این اقدامات اضافه شد و فردی با چاپ و تکثیر برخی از دستنوشته‌های شریعتی که در پایان مجموعه آثار او آمده است بازاری جدید خلق کرد! تاکید می‌کنیم که چنین اقداماتی مورد تایید بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی نیست و این بنیاد حق پیگیری را برای خود محفوظ می‌داند.

2- در کنار اکثر صفحات دستنوشته‌ها شماره‌گذاریهایی شده است که از طرف شهید ما نیست و در زمان تنظیم مجموعه آثار از طرف دفتر تنظیم آثار صورت گرفته است. البته برخی شماره‌گذاریها نیز توسط خود نویسنده انجام شده است که قابل تشخیص است.

3- از جمله نکات جالب توجه در این دستنوشته‌ها خط خوردگی اندک آنهاست. گویی نویسنده هیچگاه به تغییر یا ویرایش مجدد نوشته‌های خود نیازی احساس نمی‌کرده است.

4- زمان نگارش دستنوشته حاضر به اوایل سال 1355 مربوط است. این دستنوشته در کتاب بازگشت [مجموعه آثار 4] منتشر شده است.ما فقط فصل اول این دستنوشته را در اینجا آورده‌ایم.

بنیاد دکتر علی شریعتی خرداد۱۳۸۶

تصاویر pdf

58-19-1386-4-11-17-31-55-C9B0نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 4, 2015 691 بازدید       [facebook]