[]


دست‌نوشته‌ی بازگشت به خویش (۱۳۵۰ـ۱۳۵۱)

بازگشت به خویش

زمان نگارش دست‌نوشته حاضر به اوایل سال ۱۳۵۵مربوط است و در مجموعه‌ آثار ۲۷ به نام بازشناسی هویت ایرانی ـ اسلامی به چاپ رسیده است.

تصاویر pdfنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 4, 2015 1264 بازدید       [facebook]