[]


گفتگوهای تنهایی (۱۳۴۹ـ۱۳۴۶)

دست‌نوشته بخشی از گفتگوهای تنهایی

زمان نگارش دست‌نوشته حاضر به سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹ مربوط است. این دست‌نوشته در کتاب گفتگوهای تنهایی [مجموعه آثار ۳۳] منتشر شده است.

تصاویر pdfنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 4, 2015 1187 بازدید       [facebook]