[]


گفتگوهای تنهایی(۴۹-۱۳۴۶)

دستنوشته بخشی از گفتگوهای تنهایی

زمان نگارش دستنوشته حاضر به سالهای 1346 تا 1349 مربوط است. این دستنوشته در کتاب گفتگوهای تنهایی [مجموعه آثار 33] منتشر شده است.

 

تصاویر pdfنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 4, 2015 941 بازدید       [facebook]