[]


نامه در کودکی (۱۳۲۱ـ۱۳۲۰)

61-22-1386-4-11-17-38-50-E76نامه دوران کودکی

شریعتی این نامه را در سنین هشت یا نه سالگی به عموی خود در مزینان نوشته است .نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 4, 2015 1125 بازدید       [facebook]