[]


نامه در کودکی ۲۱-۱۳۲۰

نامه دوران کودکی

شریعتی این نامه را در سنین هشت یا نه سالگی به عموی خود در مزینان نوشته است .

 

61-22-1386-4-11-17-38-50-E76نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 4, 2015 889 بازدید       [facebook]