[]

شریعتی درباره‌ی اقبال می‌گوید: «زندگی‌اش مرکبِ رسالتش بود.» درباره‌ی شریعتی نیز این جمله معتبر است. شریعتی از نادر روشنفکرانی بود که زندگی با اندیشه‌هایش پیوندی ناگسستنی داشت. شناختِ او از خلالِ خاطرات شرایطِ فهمِ بهترِ اندیشه‌هایش را نیز فراهم می‌سازد.


خاطرات عبدالکریم سروش

دکتر سروش

دیدارمان به قیامت افتاد

گفت و گو با دکتر عبدالکریم سروش

 فیلسوف و استاد داشنگاه

منبع: مجله شهروند امروز

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۷

(بیشتر…)


خاطرات خسرو منصوریان

منصوریان

پوران خانم گفت: علی را کشتند!

 خسرو منصوریان

 از دوستان علی شریعتی، مدد کار اجتماعی

منبع: مجله شهروند امروز

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۷

(بیشتر…)


خاطرات ایرج صغیری

index

ابوذر در مشهد

ایرج صغیری

از شاگردان علی شریعتی در دانشکده ادبیات مشهد، هنرمند

منبع: روزنامه سایه‌بان (شماره ۳۵)

تاریخ: ۲ تیر ۱۳۸۲

(بیشتر…)


خاطرات آقای طوسی

خاطرات نوجوانی

آقای طوسی

عضو کانون نشر حقایق اسلامی، کسبه بازار

منبع: مصاحبه با بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی

تاریخ: تیر ۱۳۸۸

(بیشتر…)


خاطرات پرویز خرسند

پرویز خورسند

پیامبر زندان

پرویز خرسند عسگری معروف به پرویز خرسند

از شاگردان دانشکده ادبیات مشهد و ویراستار آثار شریعتی درحسینیه ارشاد، روزنامه نگار و نویسنده

منبع: مصاحبه با بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی

تاریخ: تیر ۱۳۸۸

(بیشتر…)


خاطرات عبدالله حسنی

photo_2017-02-28_11-34-14

 

بنای کتابخانه در روز تاسوعا

عبداله حسنی

از بستگان مادری شریعتی (پسردایی مادر)، شغل آزاد

منبع: مصاحبه با بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی

تاریخ: تیر ۱۳۸۸

(بیشتر…)


خاطرات جواد رحیمیان

photo_2017-02-28_12-26-16

پسر در امتداد پدر

جواد رحیمیان

عضو کانون نشرحقایق اسلامی، شغل آزاد

منبع: مصاحبه با بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی

تاریخ: تیرماه ۱۳۸۸

(بیشتر…)


افسانه(بتول) شریعتی

شاگرد برادر

افسانه (بتول) شریعتی

خواهر کوچک و شاگرد شریعتی در دانشکده مشهد، کارشناسی رشته تاریخ

منبع: مصاحبه با بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی

تاریخ: تیر ۱۳۸۸

(بیشتر…)


خاطرات رضا شریعتی

photo_2018-10-14_13-12-52

 

دایی را داداش صدا می‌کردیم!

رضا شریعتی

خواهرزاده، فرزند طاهره شریعتی، کارمند

منبع: مصاحبه با بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی

تاریخ: تیرماه ۱۳۸۸

(بیشتر…)


خاطرات علی اکبر سرجمعی

0c72cb7ee1512f800abe27823a792d03

علی جور دیگری است

علی اکبر سرجمعی

شاگرد و پزشک استاد شریعتی و از دوستان ایام جوانی شریعتی، عضو کانون نشر حقایق اسلامی، پزشک اطفال

منبع: مصاحبه با بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی

تاریخ: تیرماه ۱۳۸۸

(بیشتر…)