[]

آگاهیِ سراسیمه | ناصر عباس‌پور (سایت بنیاد فرهنگی شریعتی ـ ۱۳۹۳)

آگاهیِ سراسیمه

 نگاهی به «کویر» دکتر شریعتی

ناصر عباس‌پور

منبع: سایت بنیاد فرهنگی شریعتی

تاریخ: ۱۳۹۲

 

«شاید خیلی چیزها که می‌دانم و دیده‌ام و بوده‌ام و کشیده‌ام، برای همیشه در دلم مدفون بماند.»

گفتگوهای تنهایی، ص: 314

برای سخن گفتن، چه در خویشتن و چه در برابر مخاطب، ناگزیریم «نسبت‌ها» را بپذیریم و خود را در «مختصات»ی قرار دهیم و پرتو ذهن بر «چگونگی» ها افکنیم.

آن چه از شریعتی می‌توان شناخت چهارگونه است:

(بیشتر…)

ملاحظاتی روش‌شناختی درباره جریان­های فکر دینی در ایران | حمید وحید دستجردی (مهرنامه ـ نوروز ۱۳۹۳)

ملاحظاتی روش شناختی درباره جریان­های فکر دینی در ایران ( اقبال، شریعتی و سروش)

ملاحظاتی روش‌شناختی درباره جریان­های فکر دینی در ایران

(اقبال، شریعتی و سروش)

حمید وحید دستجردی

منبع: مجله مهرنامه (شماره ۳۴)

تاریخ: نوروز ۱۳۹۳

 

هدف من در این نوشتار ارائه تحلیلی کوتاه از جریان فکر دینی در ایران است. باید اعتراف کنم که سال­هاست این جریان را دیگر به صورت جدی تعقیب نکرد  ه­ام. اما تصور نمی­ کنم این امر نقصی جدی باشد، زیرا قصد من در اینجا ارزیابی صحت و سقم دعاوی مشخص این جریان نیست بلکه تنها به طرح ملاحظاتی در خصوص روش­ شناسی و متدولوژی آن بسنده خواهم کرد. طبیعی است که تفصیل این نکات مجال فراخ­تری می­ طلبد.

(بیشتر…)