[]


پرونده‌ی ماهنامه «نسیم بیداری» (خرداد ۱۳۹۳)

مرگ یا شهادت؟

منبع: نسیم بیداری
تاریخ خرداد ۱۳۹۳

 

ماه نامه « نسیم بیداری» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید محمد مهدی طباطبای، به مناسبت سی و هشتمین سالگرد شهادت دکتر شریعتی پرونده‌ای با نام « مرگ یا شهادت؟» به او اختصاص داده است. در پرونده مقالاتی با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

« مسأله این است: مرگ یا شهادت؟»؛ سه روایت مختلف از هجرت شریعتی، «از جنازه نمونه برداری شده بود»؛ عبدالکریم سروش، «بیمارستان گزارش پزشکی نداد»؛ روایت ابراهیم یزدی، «حکایت آخرین روز…»؛ روایت سارا شریعتی، کالبد شکافی صورت نگرفته بود»؛ روایت احسان شریعتی، «شاید بر اساس سوابق گفته‌اند»؛ دکتر مسعود پزشکیان، « پیش از سفر، سالم بودم»؛ دکتر محمود فرهودی، «شریعتی بی‌خیال و بی توجه به مسایل امنیتی بود»؛ صادق طبا طبایی،‌«کالبد شکافی جنازه فایده‌ای نداشت»؛ عنایت اتحاد، «نخودهای سیاه انگلیسی»؛ پیگری نسیم بیداری از بیمارستان ساوت همپتون، «مرگ شریعتی و انقلاب»؛ جمشید میرزایی

1 001

 

pdf.«مرگ یا شهادت؟» نسیم بیدارینویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 8, 2018 571 بازدید       [facebook]