[]


اصول تشیع؛ ابراهیم انصاری زنجانی (۱۳۵۴)

اصول تشیع

(بررسی عقاید مذهب تشیع و جواب از شبهات مخالفین)

نویسنده: شیخ انصاری زنجانی

قم، بی نا، مرکز پخش: مطبوعاتی موسوی، ۱۳۵۴، ۳۴۴ ص، رقعی.

 

004

این کتاب پس از آزادی شریعتی از زندان به چاپ می رسد. از بسته شدن حسینیه ارشاد در آبان ۱۳۵۱ تا تاریخ چاپ این کتاب دو سال و نیم می گذرد و چنین پیداست که  بعد از حدود سال  زندانی شدن، اندیشه های او همچنان موضوع نقد و بررسی محافل دینی سنتی است. موضوع اصلی این کتاب عبارت است از:

«در مقدمه کتاب گفته شده که یکی از صورت های بحث درباره اصول اعتقادی شیعه این است که در ابتدا مسئله ای مطرح و درباره آن بحث شود و سپس نظریات مخالفان مشهور آورده و بدان پاسخ د اده شود. نویسنده ، بدین صورت، به مسائلی پرداخته و از میان مخالفان، نظریات شریعتی را از کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی آورده و عهده دارد  رد آن شده است. بدین ترتیب، نویسنده شریعتی را در شمار مخالفان تشیع قلمداد کرده و حتی گفته استکه وی آنچه فحش بلد استبه شیعه ها داده(ص ۲۵۱) و آلت استعمار است(ص ۳۱۴) و حسینیه ارشاد نیز حسینیه اضرار است.(ص ۲۳۱) در پایان کتاب می خوانیم :«امیدوارم مسلمانان غیرتمند و طرفداران  آل محمد جنبش مردانه ای کرده، شر این بدعتگذاران را از بلاد اسلامی برکنند».(ص 238)[به نقل از کتاب کتابشناسی توصیفی-محمد اسفنذیاری)نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 15, 2017 1147 بازدید       [facebook]