[]


اصول تشیع؛ ابراهیم انصاری زنجانی (۱۳۵۴)

004

اصول تشیع

(بررسی عقاید مذهب تشیع و جواب از شبهات مخالفین)

ابراهیم انصاری زنجانی؛ قم، بی‌نا، چاپ ۱۳۵۴، ۳۴۴صفحه رقعی.

نویسنده کتاب کوشیده است که بر طبق اصول اعتقادی شیعه ابتدا طرح مسئله کند، سپس به بحث پردازد و درنهایت نظریات مخالفان مشهور را نقل کرده به آنها پاسخ دهد. بدین منظور نظریات شریعتی در باب تشیع در کتاب «تشیع علوی تشیع صفوی» به عنوان مخالف شیعه و آلت استعمار آمده و سپس پاسخ داده شده است. پاسخها درذیل این عناوین آمده. «عدل»، «عزاداری»، «نهضت صفوی»، «اتحاد شیعه و سنی»، «خواجه نصیرالدین طوسی»، «بهتان به علامه مجلسی(ره).نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 15, 2017 813 بازدید       [facebook]