[]


خرد داوری کند؛ قاسم اسلامی (۱۳۵۶)

خرد داوری کند

قاسم اسلامی؛ تهران، بی‌نا،چاپ اول [۱۳۵۶؟]، ۲۷۰ صفحه وزیری.

کتاب نقدیست بر شریعتی به شکل پراکنده اما معطوف به نظریات شریعتی در مورد تشیع ، گذشته از لحن تند و زننده کتاب، نویسنده شریعتی را از مخالفین تشیع می‌داند. عناوینی چند از کتاب عبارتند از : «اعتراض بر دفترچه انتظار مذهب اعتراض»، «اعتراض بر دفتر چه تشیع علوی و تشیع صفوی»، «اهانت به رسول گرامی اسلام»، «جسارت به پرچمداران تشیع»، «حمله کودکان  مغرضانه به روحانیت»، «خود را به مانند پیمبران معرفی کردن»، « مدعی وحی شده»، «نماز و روزه و حج و مراسم عزاداری را به مسخره گرفته است»، و….
برگرفته از «کتابشناسی توصیفی دکتر علی شریعتی» نوشته محمد اسفندیارینویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 15, 2017 672 بازدید       [facebook]