[]


وسواس خنّاس؛ قاسم اسلامی (۱۳۵۹)

وسواس خنّاس

شیخ قاسم اسلامی، تهران، بی نا، 1359، 407 صفحه، وزیری

 

001

جنگی است شامل مظالبی پراکنده علیه دکتر شریعتی، با تندترین تعبیرات. نویسنده شریعتی را وسواس خناس خوانده و دهها لقب درشت، چون دجال، اهریمن زمان،(ص ۱۳) به او داده است. وی معتقد است که شریعتی منکر خاتمیت رسول خدا-ص- و قیامت بوده و حتی ادعای پیامبری کرده  و صدها انحراف دارد که دلالت بر بی بند و باری و الحاد او می کند.. (ص 6-7) در کتاب  حاضر به بررسی کتاب اسلام شناسی (درس های دانشگاه مشهد) پرداخته و این کتاب «مهمل شناسی» قلمداد شده است. ( ص ۴۹) که «دریایی است از انحراف».(ص ۳۳)

فهرست برخی مطالب کتاب عبارت است از :«خیانت وسواس خناس در قرآن کریم و تحریف الفاظ آن»، ناآگاهی وسواس خناس در خداشناسی، تهمتی به رسول خدا-ص- در خواندن نماز با ابوبکر، انکار مشروعیت تعدد زوجات، توهین شدید به رسول خدا، تجلیل عثمان بن عفان، اهانت به علماء شیعه، ادعای نزول وحی، ادعای پیامبری».نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 3, 2017 برچسب‌ها: 1519 بازدید       [facebook]