[]


وسواس خنّاس؛ قاسم اسلامی (۱۳۵۹)

001

وسواس خنّاس

نویسنده: قاسم اسلامی؛ تهران، بی‌نا ( چاپ شمس) ۱۳۵۹، ۴۰۷ ص وزیری .

کتاب شامل انتقاداتی است که نویسنده به شکل پراکنده با تعابیری تند همچون وسواس خنّاس، دجّال، اهریمن زمان و…  به شریعتی وارد نموده است. بخشی از این کتاب به بررسی کتاب اسلام شناسی مشهد پرداخته و آن را مهمل شناسی نام نهاده است.
چند فهرست از این کتاب عبارتند از : خیانت وسواس خناس در قرآن کریم و تحریف الفاظ آن، ناآگاهی وسواس خناس در خداشناسی، تهمتی به رسول خدا (ص) در خواندن نماز با ابوبکر، انکار مشروعیت تعدد زوجات ، توهین شدید به رسول خدا، تجلیل از عثمان بن عفّان، اهانت به علماء شیعه ، ادعا نزول وحی، ادعای پیامبری و….نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 3, 2017 697 بازدید       [facebook]