[]


بررسی ويژگی های سبكی كوير شريعتی | فرهاد ساسانی (پژوهشنامه علوم انسانی ـ بهار و تابستان ۱۳۸۴)

بررسي ويژگي هاي سبكي كوير شريعتي

فرهاد ساسانی
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی
تاریخ: بهار و تابستان ۱۳۸۴

 

در اين جستار، تلاش مي شود تا متن كوير،‌نوشته دكتر علي شريعتي براساس انتخاب سازه هاي مختلف در متن- يعني بر مبناي محور جانشيني- و براساس چگونگي چينش سازه ها در كنار هم- يعني بر مبناي محور همنشيني- و نيز عناصر پيراموني ديگري كه بر كار اين دو محور و در نتيجه بر تفسير حاصل از متن تاثير مي گذارد- يعني محور همكنش تحليل و بررسي شود. به اين منظور، ابتدا برخي كليد واژه هاي نظري اين رويكرد معرفي خواهد شد، و سپس متن يادشده تحليل خواهد گرديد.

دریافت فایل پی‌دی‌اف


≡   مطالب مرتبط

نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 14, 2021 برچسب‌ها: 636 بازدید       [facebook]