[]


…و دوباره شریعتی، نام پرونده‌ای است که روزنامه «شهر آرا» در آن به نقش خانواده شریعتی در تحولات سیاسی و اجتماعی مشهد(نوروز ۱۳۹۷)

photo_2018-03-17_01-04-14

…و دوباره شریعتی

پرونده‌ای در باره نقش خانواده شریعتی در تحولات سیاسی و اجتماعی مشهد

سالنامه نوروزی روزنامه فرهنگی- اجتماعی شهر آرا چاپ مشهد به سردبیری توحید آرش‌نیا و صاحب امتیازی شهرداری مشهد پرونده ویژه‌ای را به نقش خانواده شریعتی در تحولات سیاسی اجتماعی مشهد اختصاص داده‌است. در این پرونده مصاحبه‌هایی با آقایان احسان شریعتی، پرویز خرسند، ابراهیم خدادادی، دکتر سرجمعی، دکتر دلاسایی انجام شده‌است.

ادامهنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 4, 2018 378 بازدید       [facebook]